นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_valentine {"modified_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","id":38140,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"valentine.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/12 11:10:43 +0700","media_folder_id":346,"description":"p75","created_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","asset_updated_at":"2013/02/12 11:10:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":25646}
  • Small_noodle {"modified_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","id":38139,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"noodle.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/12 10:54:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"p74","created_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","asset_updated_at":"2013/02/12 10:54:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192298}
  • Small_egg {"modified_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","id":38007,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"egg.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/31 15:29:02 +0700","media_folder_id":346,"description":"p73","created_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","asset_updated_at":"2013/01/31 15:28:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95880}
  • Small_asean {"modified_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","id":37811,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asean.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/21 12:35:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"p71","created_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","asset_updated_at":"2013/01/21 12:35:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39301}
  • Small_motor {"modified_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","id":37564,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"motor.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/10 10:40:43 +0700","media_folder_id":346,"description":"p68","created_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","asset_updated_at":"2013/01/10 10:40:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84535}
  • Small_soil01 {"modified_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","id":37468,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"soil01.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 15:04:14 +0700","media_folder_id":346,"description":"p67","created_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34133}
  • Small_soil {"modified_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","id":37467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Soil.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/02 15:04:10 +0700","media_folder_id":346,"description":"p66","created_at":"2013/01/02 14:57:18 +0700","asset_updated_at":"2013/01/02 14:57:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33480}
  • Small_child {"modified_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","id":37461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"child.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/01/11 14:19:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"p70","created_at":"2013/01/02 10:45:09 +0700","asset_updated_at":"2013/01/11 14:19:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8831}
  • Small_im02 {"modified_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","id":37196,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IM02.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/17 15:03:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"p63","created_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","asset_updated_at":"2012/12/17 14:47:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":86943}
ขนาดย่อ: