นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_im12 {"member_only_commentable":false,"description":"p85","asset_updated_at":"2013/03/12 14:19:08 +0700","asset_file_name":"IM12.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37195,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101071,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/12/17 14:44:05 +0700","modified_at":"2013/03/12 14:19:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/12 14:19:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_yam {"member_only_commentable":false,"description":"p61","asset_updated_at":"2012/12/07 16:31:22 +0700","asset_file_name":"yam.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":37134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11694,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/12/07 16:31:22 +0700","modified_at":"2012/12/07 17:02:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/07 17:02:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_wai2 {"member_only_commentable":false,"description":"p50","asset_updated_at":"2012/11/27 10:11:42 +0700","asset_file_name":"wai2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8387,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/27 10:11:42 +0700","modified_at":"2012/11/27 10:11:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/27 10:11:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_wai {"member_only_commentable":false,"description":"p49","asset_updated_at":"2012/11/27 10:11:04 +0700","asset_file_name":"wai.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10242,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/27 10:11:04 +0700","modified_at":"2012/11/27 10:11:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/27 10:11:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_stone4 {"member_only_commentable":false,"description":"p48","asset_updated_at":"2012/11/26 13:34:27 +0700","asset_file_name":"stone4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60110,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:34:27 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_stone3 {"member_only_commentable":false,"description":"p47","asset_updated_at":"2012/11/26 13:33:56 +0700","asset_file_name":"stone3.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50038,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:33:57 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_stone2 {"member_only_commentable":false,"description":"p46","asset_updated_at":"2012/11/26 13:33:26 +0700","asset_file_name":"stone2.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51741,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:33:26 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_stone1 {"member_only_commentable":false,"description":"p45","asset_updated_at":"2012/11/26 13:32:49 +0700","asset_file_name":"stone1.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34042,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 13:32:49 +0700","modified_at":"2012/11/26 14:02:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kratong {"member_only_commentable":false,"description":"p44","asset_updated_at":"2012/11/26 10:22:56 +0700","asset_file_name":"kratong.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8272,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/26 10:22:56 +0700","modified_at":"2012/11/26 11:02:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 11:02:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: