นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_im12 {"modified_at":"2013/03/12 14:19:13 +0700","id":37195,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IM12.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/12 14:19:13 +0700","media_folder_id":346,"description":"p85","created_at":"2012/12/17 14:44:05 +0700","asset_updated_at":"2013/03/12 14:19:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101071}
  • Small_yam {"modified_at":"2012/12/07 17:02:21 +0700","id":37134,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"yam.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/12/07 17:02:21 +0700","media_folder_id":346,"description":"p61","created_at":"2012/12/07 16:31:22 +0700","asset_updated_at":"2012/12/07 16:31:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":11694}
  • Small_wai2 {"modified_at":"2012/11/27 10:11:51 +0700","id":36974,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wai2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/27 10:11:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"p50","created_at":"2012/11/27 10:11:42 +0700","asset_updated_at":"2012/11/27 10:11:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8387}
  • Small_wai {"modified_at":"2012/11/27 10:11:10 +0700","id":36973,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wai.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/27 10:11:10 +0700","media_folder_id":346,"description":"p49","created_at":"2012/11/27 10:11:04 +0700","asset_updated_at":"2012/11/27 10:11:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":10242}
  • Small_stone4 {"modified_at":"2012/11/26 14:02:51 +0700","id":36955,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"stone4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"p48","created_at":"2012/11/26 13:34:27 +0700","asset_updated_at":"2012/11/26 13:34:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60110}
  • Small_stone3 {"modified_at":"2012/11/26 14:02:49 +0700","id":36954,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"stone3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:49 +0700","media_folder_id":346,"description":"p47","created_at":"2012/11/26 13:33:57 +0700","asset_updated_at":"2012/11/26 13:33:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50038}
  • Small_stone2 {"modified_at":"2012/11/26 14:02:47 +0700","id":36953,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"stone2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:47 +0700","media_folder_id":346,"description":"p46","created_at":"2012/11/26 13:33:26 +0700","asset_updated_at":"2012/11/26 13:33:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51741}
  • Small_stone1 {"modified_at":"2012/11/26 14:02:45 +0700","id":36952,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"stone1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 14:02:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"p45","created_at":"2012/11/26 13:32:49 +0700","asset_updated_at":"2012/11/26 13:32:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34042}
  • Small_kratong {"modified_at":"2012/11/26 11:02:34 +0700","id":36947,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kratong.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/26 11:02:34 +0700","media_folder_id":346,"description":"p44","created_at":"2012/11/26 10:22:56 +0700","asset_updated_at":"2012/11/26 10:22:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":8272}
ขนาดย่อ: