นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_jean {"member_only_commentable":false,"description":"p43","asset_updated_at":"2012/11/15 09:30:17 +0700","asset_file_name":"jean.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36865,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8144,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/15 09:30:17 +0700","modified_at":"2012/11/15 09:30:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/15 09:30:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_atta {"member_only_commentable":false,"description":"p45","asset_updated_at":"2012/11/02 21:04:06 +0700","asset_file_name":"atta.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":36588,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11989,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/02 21:04:06 +0700","modified_at":"2012/11/02 21:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:04:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_shrimp1 {"member_only_commentable":false,"description":"p44","asset_updated_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","asset_file_name":"shrimp1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36587,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43712,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","modified_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_head {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e35\u0e1c\u0e21","asset_updated_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","asset_file_name":"head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36583,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24228,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","modified_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_ja {"member_only_commentable":false,"description":"p42","asset_updated_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","asset_file_name":"ja.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":36354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107663,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","modified_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fruit {"member_only_commentable":false,"description":"p39","asset_updated_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","asset_file_name":"fruit.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15948,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","modified_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_charlchai4 {"member_only_commentable":false,"description":"p37","asset_updated_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","asset_file_name":"charlchai4.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":382706,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","modified_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_food {"member_only_commentable":false,"description":"p31","asset_updated_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","asset_file_name":"food.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":36008,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41094,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","modified_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_charl04 {"member_only_commentable":false,"description":"p30","asset_updated_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","asset_file_name":"charl04.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134528,"media_folder_id":346,"created_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","modified_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: