นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_jean {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"jean.jpg","created_at":"2012/11/15 09:30:17 +0700","asset_updated_at":"2012/11/15 09:30:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/15 09:30:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p43","asset_file_size":8144,"modified_at":"2012/11/15 09:30:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36865,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_atta {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"atta.gif","created_at":"2012/11/02 21:04:06 +0700","asset_updated_at":"2012/11/02 21:04:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:04:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p45","asset_file_size":11989,"modified_at":"2012/11/02 21:04:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36588,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_shrimp1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shrimp1.jpg","created_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","asset_updated_at":"2012/11/02 20:12:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p44","asset_file_size":43712,"modified_at":"2012/11/02 21:01:35 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36587,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_head {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"head.jpg","created_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","asset_updated_at":"2012/11/01 13:57:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e35\u0e1c\u0e21","asset_file_size":24228,"modified_at":"2016/06/23 16:36:59 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36583,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ja {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ja.jpg","created_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","asset_updated_at":"2012/10/19 18:51:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p42","asset_file_size":107663,"modified_at":"2012/10/19 19:01:59 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36354,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fruit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"fruit.jpg","created_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","asset_updated_at":"2012/09/27 13:15:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p39","asset_file_size":15948,"modified_at":"2012/09/27 14:01:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36090,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_charlchai4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charlchai4.jpg","created_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","asset_updated_at":"2012/09/21 15:54:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p37","asset_file_size":382706,"modified_at":"2012/09/21 16:01:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36040,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_food {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"food.jpg","created_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","asset_updated_at":"2012/09/20 13:18:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p31","asset_file_size":41094,"modified_at":"2012/09/20 14:01:39 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":36008,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_charl04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"charl04.jpg","created_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","asset_updated_at":"2012/09/18 16:10:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"p30","asset_file_size":134528,"modified_at":"2012/09/18 17:01:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":35987,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: