นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_charl3 {"asset_file_name":"charl3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","media_folder_id":346,"description":"p29","updated_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84824,"id":35986,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_charlchai1 {"asset_file_name":"charlchai1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","media_folder_id":346,"description":"p28","updated_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60814,"id":35985,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_charlchai {"asset_file_name":"charlchai.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","media_folder_id":346,"description":"p27","updated_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73379,"id":35984,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kukchai {"asset_file_name":"kukchai.jpg","visibility":5,"modified_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22","updated_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2012/09/17 16:00:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":36202,"id":35982,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/04 21:25:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_gs02 {"asset_file_name":"gs02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","media_folder_id":346,"description":"p26","updated_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25860,"id":35951,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_gs01 {"asset_file_name":"gs01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","media_folder_id":346,"description":"p25","updated_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":40741,"id":35950,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_tong01 {"asset_file_name":"tong01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","media_folder_id":346,"description":"p24","updated_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84143,"id":35721,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_sutha1 {"asset_file_name":"sutha1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","media_folder_id":346,"description":"p24","updated_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13050,"id":35711,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_egg02 {"asset_file_name":"egg02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","media_folder_id":346,"description":"p23","updated_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/08/22 15:37:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43483,"id":35710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: