นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_charl3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","id":35986,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"charl3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/18 16:07:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/18 17:01:20 +0700","description":"p29","asset_file_size":84824}
  • Small_charlchai1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","id":35985,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"charlchai1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/17 17:08:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/17 18:01:19 +0700","description":"p28","asset_file_size":60814}
  • Small_charlchai {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","id":35984,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"charlchai.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/17 17:08:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/17 17:08:13 +0700","description":"p27","asset_file_size":73379}
  • Small_kukchai {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/04 21:25:08 +0700","id":35982,"media_folder_id":346,"commentable":false,"asset_file_name":"kukchai.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/17 16:00:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":5,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/04 21:25:10 +0700","description":"\u0e01\u0e38\u0e4a\u0e01\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":36202}
  • Small_gs02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","id":35951,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"gs02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/14 11:16:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/14 12:01:23 +0700","description":"p26","asset_file_size":25860}
  • Small_gs01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","id":35950,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"gs01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/09/14 11:16:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/09/14 12:01:22 +0700","description":"p25","asset_file_size":40741}
  • Small_tong01 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","id":35721,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"tong01.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/08/24 13:27:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/24 14:01:23 +0700","description":"p24","asset_file_size":84143}
  • Small_sutha1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","id":35711,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"sutha1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/08/22 16:03:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/22 16:03:40 +0700","description":"p24","asset_file_size":13050}
  • Small_egg02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:59 +0700","id":35710,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"egg02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/08/22 15:37:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/22 16:01:27 +0700","description":"p23","asset_file_size":43483}
ขนาดย่อ: