นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_chok14 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","created_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","asset_file_name":"chok14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50707,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2214","modified_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":122645,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok13 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","created_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","asset_file_name":"chok13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50706,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2213","modified_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":117228,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","created_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","asset_file_name":"chok12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50705,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2212","modified_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":115600,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","created_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","asset_file_name":"chok11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50704,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2211","modified_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":73282,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","created_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","asset_file_name":"chok10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50703,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2210","modified_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":89046,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok09 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:29 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","created_at":"2015/01/28 14:06:04 +0700","asset_file_name":"chok09.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50702,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e229","modified_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":114960,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok07 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","created_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","asset_file_name":"chok07.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50701,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e227","modified_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":129018,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok06 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","created_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","asset_file_name":"chok06.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50700,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e226","modified_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":82545,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok05 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","created_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","asset_file_name":"chok05.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50699,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e225","modified_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":87634,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok04 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","created_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","asset_file_name":"chok04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50698,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e224","modified_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":105168,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok03 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","created_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","asset_file_name":"chok03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50697,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e223","modified_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":131380,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok02 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","updated_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","created_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","asset_file_name":"chok02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50696,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e222","modified_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":126150,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tungsao3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","updated_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","created_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","asset_file_name":"tungsao3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50476,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e323","modified_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16832,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tungsao2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","updated_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","created_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","asset_file_name":"tungsao2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50475,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e322","modified_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":38937,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tungsao1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","updated_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","created_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","asset_file_name":"tungsao1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50474,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e321","modified_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16444,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","updated_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","created_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","asset_file_name":"crab6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50263,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e396","modified_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":57624,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","updated_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","created_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","asset_file_name":"crab5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50259,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e395","modified_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":37263,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","updated_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","created_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","asset_file_name":"crab4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50258,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e394","modified_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":92357,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","updated_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","created_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","asset_file_name":"crab3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50257,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e393","modified_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33150,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","updated_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","created_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","asset_file_name":"crab2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50256,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e392","modified_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10341,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","updated_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","created_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","asset_file_name":"crab1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50255,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e391","modified_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":10333,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_trip {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","updated_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","created_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","asset_file_name":"trip.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":50245,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","modified_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":11740,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","updated_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","created_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","asset_file_name":"radna5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49988,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e325","modified_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":100186,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","updated_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","created_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","asset_file_name":"radna4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49987,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e324","modified_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":111552,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","updated_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","created_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","asset_file_name":"radna3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49986,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e323","modified_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":129817,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","updated_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","created_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","asset_file_name":"radna2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49985,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e322","modified_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":61028,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","updated_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","created_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","asset_file_name":"radna1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49984,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e321","modified_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":709265,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_hung3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","updated_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","created_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","asset_file_name":"Hung3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49789,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e073","modified_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":118667,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_hung2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","updated_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","created_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","asset_file_name":"Hung2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49788,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e072","modified_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":144044,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_hung1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","updated_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","created_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","asset_file_name":"Hung1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49787,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e071","modified_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":122951,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","updated_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","created_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","asset_file_name":"yellow4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49558,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e074","modified_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":16199,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","updated_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","created_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","asset_file_name":"yellow3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49557,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e073","modified_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":5081,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","updated_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","created_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","asset_file_name":"yellow2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49556,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e072","modified_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":17310,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","updated_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","created_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","asset_file_name":"yellow1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49555,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e071","modified_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":9450,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_udom4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","updated_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","created_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","asset_file_name":"udom4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49487,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e214","modified_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":33058,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_udom3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","updated_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","created_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","asset_file_name":"udom3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":49486,"deleted_at":null,"media_folder_id":346,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e213","modified_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":26072,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: