นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_chok14 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2214","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok14.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":122645,"visibility":2,"id":50707}
 • Ico64_chok13 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2213","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok13.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":117228,"visibility":2,"id":50706}
 • Ico64_chok12 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2212","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok12.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":115600,"visibility":2,"id":50705}
 • Ico64_chok11 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2211","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok11.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":73282,"visibility":2,"id":50704}
 • Ico64_chok10 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2210","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok10.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":89046,"visibility":2,"id":50703}
 • Ico64_chok09 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e229","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:06:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok09.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":114960,"visibility":2,"id":50702}
 • Ico64_chok07 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e227","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok07.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":129018,"visibility":2,"id":50701}
 • Ico64_chok06 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e226","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok06.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":82545,"visibility":2,"id":50700}
 • Ico64_chok05 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e225","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok05.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":87634,"visibility":2,"id":50699}
 • Ico64_chok04 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e224","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok04.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":105168,"visibility":2,"id":50698}
 • Ico64_chok03 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e223","asset_updated_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok03.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":131380,"visibility":2,"id":50697}
 • Ico64_chok02 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e222","asset_updated_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chok02.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126150,"visibility":2,"id":50696}
 • Ico64_tungsao3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e323","asset_updated_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tungsao3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16832,"visibility":2,"id":50476}
 • Ico64_tungsao2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e322","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tungsao2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":38937,"visibility":2,"id":50475}
 • Ico64_tungsao1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e321","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"tungsao1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16444,"visibility":2,"id":50474}
 • Ico64_crab6 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e396","asset_updated_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"crab6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":57624,"visibility":2,"id":50263}
 • Ico64_crab5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e395","asset_updated_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"crab5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":37263,"visibility":2,"id":50259}
 • Ico64_crab4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e394","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"crab4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":92357,"visibility":2,"id":50258}
 • Ico64_crab3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e393","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"crab3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33150,"visibility":2,"id":50257}
 • Ico64_crab2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e392","asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"crab2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10341,"visibility":2,"id":50256}
 • Ico64_crab1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e391","asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"crab1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10333,"visibility":2,"id":50255}
 • Ico64_trip {"media_folder_id":346,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","asset_updated_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"trip.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":11740,"visibility":2,"id":50245}
 • Ico64_radna5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e325","asset_updated_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"radna5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":100186,"visibility":2,"id":49988}
 • Ico64_radna4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e324","asset_updated_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"radna4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":111552,"visibility":2,"id":49987}
 • Ico64_radna3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e323","asset_updated_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"radna3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":129817,"visibility":2,"id":49986}
 • Ico64_radna2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e322","asset_updated_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"radna2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":61028,"visibility":2,"id":49985}
 • Ico64_radna1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e321","asset_updated_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"radna1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":709265,"visibility":2,"id":49984}
 • Ico64_hung3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e073","asset_updated_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Hung3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":118667,"visibility":2,"id":49789}
 • Ico64_hung2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e072","asset_updated_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Hung2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":144044,"visibility":2,"id":49788}
 • Ico64_hung1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e071","asset_updated_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Hung1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":122951,"visibility":2,"id":49787}
 • Ico64_yellow4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e074","asset_updated_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"yellow4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16199,"visibility":2,"id":49558}
 • Ico64_yellow3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e073","asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"yellow3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":5081,"visibility":2,"id":49557}
 • Ico64_yellow2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e072","asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"yellow2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":17310,"visibility":2,"id":49556}
 • Ico64_yellow1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e071","asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"yellow1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":9450,"visibility":2,"id":49555}
 • Ico64_udom4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e214","asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"udom4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33058,"visibility":2,"id":49487}
 • Ico64_udom3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e213","asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"udom3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":26072,"visibility":2,"id":49486}
ขนาดย่อ: