นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_chok14 {"modified_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","id":50707,"asset_file_size":122645,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2214","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","asset_file_name":"chok14.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok13 {"modified_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","id":50706,"asset_file_size":117228,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2213","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","asset_file_name":"chok13.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok12 {"modified_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","id":50705,"asset_file_size":115600,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2212","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","asset_file_name":"chok12.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok11 {"modified_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","id":50704,"asset_file_size":73282,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2211","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","asset_file_name":"chok11.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok10 {"modified_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","id":50703,"asset_file_size":89046,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2210","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","asset_file_name":"chok10.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok09 {"modified_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","id":50702,"asset_file_size":114960,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:06:04 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e229","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:29 +0700","asset_file_name":"chok09.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok07 {"modified_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","id":50701,"asset_file_size":129018,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e227","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","asset_file_name":"chok07.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok06 {"modified_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","id":50700,"asset_file_size":82545,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e226","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","asset_file_name":"chok06.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok05 {"modified_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","id":50699,"asset_file_size":87634,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e225","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","asset_file_name":"chok05.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok04 {"modified_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","id":50698,"asset_file_size":105168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e224","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","asset_file_name":"chok04.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok03 {"modified_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","id":50697,"asset_file_size":131380,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e223","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","asset_file_name":"chok03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_chok02 {"modified_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","id":50696,"asset_file_size":126150,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e222","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","asset_file_name":"chok02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tungsao3 {"modified_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","id":50476,"asset_file_size":16832,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e323","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","asset_file_name":"tungsao3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tungsao2 {"modified_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","id":50475,"asset_file_size":38937,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e322","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","asset_file_name":"tungsao2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_tungsao1 {"modified_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","id":50474,"asset_file_size":16444,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e321","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","asset_file_name":"tungsao1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab6 {"modified_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","id":50263,"asset_file_size":57624,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e396","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","asset_file_name":"crab6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab5 {"modified_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","id":50259,"asset_file_size":37263,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e395","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","asset_file_name":"crab5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab4 {"modified_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","id":50258,"asset_file_size":92357,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e394","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","asset_file_name":"crab4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab3 {"modified_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","id":50257,"asset_file_size":33150,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e393","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","asset_file_name":"crab3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab2 {"modified_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","id":50256,"asset_file_size":10341,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e392","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","asset_file_name":"crab2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_crab1 {"modified_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","id":50255,"asset_file_size":10333,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e391","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","asset_file_name":"crab1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_trip {"modified_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","id":50245,"asset_file_size":11740,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","asset_file_name":"trip.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna5 {"modified_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","id":49988,"asset_file_size":100186,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e325","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","asset_file_name":"radna5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna4 {"modified_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","id":49987,"asset_file_size":111552,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e324","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","asset_file_name":"radna4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna3 {"modified_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","id":49986,"asset_file_size":129817,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e323","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","asset_file_name":"radna3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna2 {"modified_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","id":49985,"asset_file_size":61028,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e322","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","asset_file_name":"radna2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_radna1 {"modified_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","id":49984,"asset_file_size":709265,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e321","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","asset_file_name":"radna1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_hung3 {"modified_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","id":49789,"asset_file_size":118667,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e073","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","asset_file_name":"Hung3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_hung2 {"modified_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","id":49788,"asset_file_size":144044,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e072","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","asset_file_name":"Hung2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_hung1 {"modified_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","id":49787,"asset_file_size":122951,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e071","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","asset_file_name":"Hung1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow4 {"modified_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","id":49558,"asset_file_size":16199,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e074","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","asset_file_name":"yellow4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow3 {"modified_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","id":49557,"asset_file_size":5081,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e073","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","asset_file_name":"yellow3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow2 {"modified_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","id":49556,"asset_file_size":17310,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e072","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","asset_file_name":"yellow2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_yellow1 {"modified_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","id":49555,"asset_file_size":9450,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e071","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","asset_file_name":"yellow1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_udom4 {"modified_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","id":49487,"asset_file_size":33058,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e214","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","asset_file_name":"udom4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_udom3 {"modified_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","id":49486,"asset_file_size":26072,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e213","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","asset_file_name":"udom3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: