นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_img_3249 {"modified_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","id":51844,"asset_file_size":80820,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e284","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/04/01 10:34:43 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:40 +0700","asset_file_name":"IMG_3249.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_3248 {"modified_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","id":51843,"asset_file_size":60128,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e283","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/04/01 10:34:16 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:34:13 +0700","asset_file_name":"IMG_3248.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_3229 {"modified_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","id":51842,"asset_file_size":62912,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e282","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/04/01 10:34:00 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:33:54 +0700","asset_file_name":"IMG_3229.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_3227 {"modified_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","id":51841,"asset_file_size":59003,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e19\u0e281","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/04/01 10:32:23 +0700","asset_updated_at":"2015/04/01 10:32:20 +0700","asset_file_name":"IMG_3227.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_relax {"modified_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","id":51809,"asset_file_size":415605,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/31 16:29:24 +0700","asset_updated_at":"2015/03/31 16:29:19 +0700","asset_file_name":"relax.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang08 {"modified_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","id":51367,"asset_file_size":78847,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e078","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:46:13 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:46:08 +0700","asset_file_name":"laytrang08.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang07 {"modified_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","id":51366,"asset_file_size":21739,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e077","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:45:54 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:50 +0700","asset_file_name":"laytrang07.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang06 {"modified_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","id":51365,"asset_file_size":237699,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e076","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:45:31 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:45:29 +0700","asset_file_name":"laytrang06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang05 {"modified_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","id":51364,"asset_file_size":94743,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e075","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:45:04 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:59 +0700","asset_file_name":"laytrang05.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang04 {"modified_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","id":51363,"asset_file_size":102354,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e074","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:44:42 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:39 +0700","asset_file_name":"laytrang04.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang03 {"modified_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","id":51362,"asset_file_size":159248,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e073","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:44:25 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:44:18 +0700","asset_file_name":"laytrang03.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang02 {"modified_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","id":51361,"asset_file_size":64885,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e072","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:43:53 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:48 +0700","asset_file_name":"laytrang02.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_laytrang01 {"modified_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","id":51360,"asset_file_size":137240,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e15\u0e23\u0e31\u0e071","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/03/02 11:43:34 +0700","asset_updated_at":"2015/03/02 11:43:26 +0700","asset_file_name":"laytrang01.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_seminar2 {"modified_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","id":51321,"asset_file_size":18138,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e222","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/26 15:58:42 +0700","asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:39 +0700","asset_file_name":"seminar2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_seminar1 {"modified_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","id":51320,"asset_file_size":21545,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/26 15:58:25 +0700","asset_updated_at":"2015/02/26 15:58:20 +0700","asset_file_name":"seminar1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_research1 {"modified_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","id":51192,"asset_file_size":620575,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e221","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/16 14:42:23 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 14:42:20 +0700","asset_file_name":"research1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_research2 {"modified_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","id":51190,"asset_file_size":427216,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/16 14:29:59 +0700","asset_updated_at":"2015/02/16 14:29:53 +0700","asset_file_name":"research2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dayoff4 {"modified_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","id":51072,"asset_file_size":1007290,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e328","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/11 10:02:22 +0700","asset_updated_at":"2015/02/11 10:02:11 +0700","asset_file_name":"dayoff4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dayoff2 {"modified_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","id":51070,"asset_file_size":902962,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e325","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/11 09:51:39 +0700","asset_updated_at":"2015/02/11 09:51:31 +0700","asset_file_name":"dayoff2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dayoff1 {"modified_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","id":51069,"asset_file_size":747139,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e323","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/11 09:46:52 +0700","asset_updated_at":"2015/02/11 09:46:46 +0700","asset_file_name":"dayoff1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_dayoff {"modified_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","id":50985,"asset_file_size":243849,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/09 15:58:41 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 15:58:34 +0700","asset_file_name":"dayoff.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_devan7 {"modified_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","id":50982,"asset_file_size":58902,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e197","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/09 13:18:51 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:49 +0700","asset_file_name":"devan7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_devan6 {"modified_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","id":50981,"asset_file_size":64387,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e196","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/09 13:18:34 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:29 +0700","asset_file_name":"devan6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_devan5 {"modified_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","id":50980,"asset_file_size":102469,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e195","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/09 13:18:11 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:18:05 +0700","asset_file_name":"devan5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_devan4 {"modified_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","id":50979,"asset_file_size":115507,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e194","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":346,"updated_at":"2015/02/09 13:17:44 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:40 +0700","asset_file_name":"devan4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: