นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_bank02 {"asset_file_name":"bank02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e232","updated_at":"2016/02/15 10:16:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/15 10:16:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":91846,"id":56612,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_bank01 {"asset_file_name":"bank01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e231","updated_at":"2016/02/15 10:16:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":109824,"id":56611,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/02/15 10:16:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fair4 {"asset_file_name":"fair4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d4","updated_at":"2016/01/12 11:31:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":495690,"id":56156,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/12 11:31:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fair3 {"asset_file_name":"fair3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d3","updated_at":"2016/01/12 11:23:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143239,"id":56155,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/12 11:23:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_foam2 {"asset_file_name":"foam2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e212","updated_at":"2016/01/01 13:01:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":567626,"id":56006,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/01 12:57:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_foam1 {"asset_file_name":"foam1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e25\u0e14\u0e42\u0e1f\u0e211","updated_at":"2016/01/01 12:59:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":602374,"id":56005,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/01/01 12:56:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_fit {"asset_file_name":"fit.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e31\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","updated_at":"2015/12/10 11:20:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162679,"id":55729,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/10 11:09:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_girl {"asset_file_name":"girl.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e22\u0e23\u0e38\u0e48\u0e191","updated_at":"2015/12/10 11:20:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":98479,"id":55728,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/10 11:08:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ccu {"asset_file_name":"CCU.jpg","visibility":2,"modified_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 CCU","updated_at":"2015/12/10 11:15:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167754,"id":55727,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/12/10 11:04:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: