นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_egg01 {"created_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","asset_file_size":25925,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35709,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"p22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/22 15:36:24 +0700","asset_file_name":"egg01.jpg","updated_at":"2012/08/22 16:01:26 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_rice01 {"created_at":"2012/08/19 12:46:40 +0700","asset_file_size":11694,"commentable":true,"modified_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35683,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"p65","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/12/07 16:26:42 +0700","asset_file_name":"rice01.jpg","updated_at":"2012/12/07 17:02:17 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_tv1 {"created_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","asset_file_size":52502,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35676,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"p21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/17 15:20:04 +0700","asset_file_name":"TV1.jpg","updated_at":"2012/08/17 16:01:28 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_garden02 {"created_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","asset_file_size":65993,"commentable":true,"modified_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35659,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e492","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/14 15:56:33 +0700","asset_file_name":"garden02.jpg","updated_at":"2014/08/13 16:13:48 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_02 {"created_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","asset_file_size":71275,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35658,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"p19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/14 15:55:54 +0700","asset_file_name":"02.jpg","updated_at":"2012/08/14 16:02:05 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_chok01 {"created_at":"2012/08/14 15:55:24 +0700","asset_file_size":149597,"commentable":true,"modified_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35657,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e221","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/28 14:01:13 +0700","asset_file_name":"chok01.jpg","updated_at":"2015/01/28 14:01:17 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_veg {"created_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","asset_file_size":10251,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35642,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"p18","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/13 11:46:06 +0700","asset_file_name":"veg.jpg","updated_at":"2012/08/13 12:01:21 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_niwat2 {"created_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","asset_file_size":32883,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35613,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"p17","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/10 15:13:53 +0700","asset_file_name":"niwat2.jpg","updated_at":"2012/08/10 15:13:54 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
  • Small_mo04 {"created_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","asset_file_size":88701,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35588,"asset_content_type":"image/gif","description":"p16","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/08 14:01:28 +0700","asset_file_name":"mo04.gif","updated_at":"2012/08/08 14:02:06 +0700","media_folder_id":346,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: