นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_mo02 {"modified_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","id":35587,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mo02.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","media_folder_id":346,"description":"p15","created_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15374}
  • Small_mother {"modified_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","id":35586,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mother.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","media_folder_id":346,"description":"p14","created_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_updated_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48146}
  • Small_lady {"modified_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","id":35502,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Lady.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"p13","created_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_updated_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142537}
  • Small_visit {"modified_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","id":35436,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"visit.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"p12","created_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_updated_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":6626}
  • Small_surachat {"modified_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","id":35271,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"surachat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","media_folder_id":346,"description":"p11","created_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28920}
  • Small_khwanta {"modified_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","id":35270,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"khwanta.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","media_folder_id":346,"description":"p10","created_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":15386}
  • Small_5 {"modified_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","id":35269,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","media_folder_id":346,"description":"p9","created_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65804}
  • Small_2 {"modified_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","id":35268,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","media_folder_id":346,"description":"p8","created_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49986}
  • Small_chao {"modified_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","id":35267,"commentable":true,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Chao.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","media_folder_id":346,"description":"p7","created_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_updated_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":20853}
Thumbnail Size: