นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mo02 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","id":35587,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"mo02.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","description":"p15","asset_file_size":15374}
  • Small_mother {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","id":35586,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"mother.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","description":"p14","asset_file_size":48146}
  • Small_lady {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","id":35502,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"Lady.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","description":"p13","asset_file_size":142537}
  • Small_visit {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","id":35436,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"visit.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","description":"p12","asset_file_size":6626}
  • Small_surachat {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","id":35271,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"surachat.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","description":"p11","asset_file_size":28920}
  • Small_khwanta {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","id":35270,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"khwanta.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","description":"p10","asset_file_size":15386}
  • Small_5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","id":35269,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","description":"p9","asset_file_size":65804}
  • Small_2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","id":35268,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","description":"p8","asset_file_size":49986}
  • Small_chao {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","id":35267,"media_folder_id":346,"commentable":true,"asset_file_name":"Chao.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","description":"p7","asset_file_size":20853}
ขนาดย่อ: