นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mo02 {"description":"p15","asset_updated_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35587,"deleted_at":null,"created_at":"2012/08/08 13:59:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mo02.jpg","updated_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","modified_at":"2012/08/08 14:02:02 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":15374,"last_commented_at":null}
  • Small_mother {"description":"p14","asset_updated_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35586,"deleted_at":null,"created_at":"2012/08/08 13:55:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mother.jpg","updated_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","modified_at":"2012/08/08 14:02:00 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48146,"last_commented_at":null}
  • Small_lady {"description":"p13","asset_updated_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35502,"deleted_at":null,"created_at":"2012/08/01 14:32:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Lady.jpg","updated_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","modified_at":"2012/08/01 15:02:45 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":142537,"last_commented_at":null}
  • Small_visit {"description":"p12","asset_updated_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35436,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/25 11:34:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"visit.jpg","updated_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","modified_at":"2012/07/25 12:01:52 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":6626,"last_commented_at":null}
  • Small_surachat {"description":"p11","asset_updated_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35271,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:32:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"surachat.jpg","updated_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","modified_at":"2012/07/05 15:02:04 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":28920,"last_commented_at":null}
  • Small_khwanta {"description":"p10","asset_updated_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35270,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:31:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"khwanta.jpg","updated_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","modified_at":"2012/07/05 15:02:03 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":15386,"last_commented_at":null}
  • Small_5 {"description":"p9","asset_updated_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35269,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:30:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","modified_at":"2012/07/05 15:02:01 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65804,"last_commented_at":null}
  • Small_2 {"description":"p8","asset_updated_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35268,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:29:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"2.jpg","updated_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","modified_at":"2012/07/05 15:02:00 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":49986,"last_commented_at":null}
  • Small_chao {"description":"p7","asset_updated_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":35267,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:28:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Chao.gif","updated_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","modified_at":"2012/07/05 15:01:58 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":20853,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: