นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_13 {"description":"p6","asset_updated_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35265,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/05 14:25:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"13.jpg","updated_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","modified_at":"2012/07/05 15:01:48 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":66922,"last_commented_at":null}
  • Small_pramoth {"description":"p5","asset_updated_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":35230,"deleted_at":null,"created_at":"2012/07/04 15:12:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pramoth.gif","updated_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","modified_at":"2012/07/04 16:01:30 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":14968,"last_commented_at":null}
  • Small_key1 {"description":"\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e081","asset_updated_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34463,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/18 16:33:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"key1.jpg","updated_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","modified_at":"2014/03/05 16:19:28 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":30279,"last_commented_at":null}
  • Small_scan0003 {"description":"P3","asset_updated_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34416,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/17 16:19:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"scan0003.jpg","updated_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","modified_at":"2012/04/17 17:01:17 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":44203,"last_commented_at":null}
  • Small_scan0002 {"description":"P2","asset_updated_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34415,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/17 16:17:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"scan0002.jpg","updated_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","modified_at":"2012/04/17 17:01:16 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":110800,"last_commented_at":null}
  • Small_scan0001 {"description":"p1","asset_updated_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":34414,"deleted_at":null,"created_at":"2012/04/17 16:10:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"scan0001.jpg","updated_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","modified_at":"2012/04/17 17:01:09 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":267344,"last_commented_at":null}
  • Small_t110111_10c_r {"description":"c","asset_updated_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":32764,"deleted_at":null,"created_at":"2012/01/12 17:32:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"T110111_10C_r.gif","updated_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","modified_at":"2012/01/12 17:32:48 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":26205,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":24833,"deleted_at":null,"created_at":"2010/09/21 09:48:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"CV-chairat.pdf","updated_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:20:21 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":119221,"last_commented_at":null}
  • {"description":"\u003Cp\u003E\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c \u0e2d.\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:35:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":24819,"deleted_at":null,"created_at":"2010/09/20 11:38:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e15\u0e35\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c-\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c2.pdf","updated_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:44:33 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":127672,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: