นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_udom2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e212","asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/26 16:40:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/26 16:40:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/26 16:40:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"udom2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":32118,"visibility":2,"id":49485}
 • Ico64_udom1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e211","asset_updated_at":"2014/11/26 16:39:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/26 16:39:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/26 16:39:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/26 16:39:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"udom1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":29943,"visibility":2,"id":49484}
 • Ico64_work2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e232","asset_updated_at":"2014/11/26 15:12:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/26 15:12:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/26 15:12:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/26 15:12:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"work2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":161391,"visibility":2,"id":49483}
 • Ico64_work1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e231","asset_updated_at":"2014/11/26 15:10:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/26 15:10:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/26 15:10:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/26 15:10:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"work1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":159441,"visibility":2,"id":49482}
 • Ico64_taitai6 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e173","asset_updated_at":"2014/11/21 13:14:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/21 13:14:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/21 13:14:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/21 13:14:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"taitai6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":23128,"visibility":2,"id":49436}
 • Ico64_taitai3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e172","asset_updated_at":"2014/11/21 13:14:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/21 13:14:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/21 13:14:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/21 13:14:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"taitai3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":58437,"visibility":2,"id":49435}
 • Ico64_taitai2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e171","asset_updated_at":"2014/11/21 13:13:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/21 13:13:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/21 13:13:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/21 13:13:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"taitai2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":114802,"visibility":2,"id":49434}
 • Ico64_saladthai3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e223","asset_updated_at":"2014/11/18 13:10:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/18 13:10:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/18 13:10:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/18 13:10:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"saladthai3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":31341,"visibility":2,"id":49413}
 • Ico64_saladthai2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e222","asset_updated_at":"2014/11/18 13:09:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/18 13:09:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/18 13:09:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/18 13:09:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"saladthai2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":27960,"visibility":2,"id":49412}
 • Ico64_saladthai1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e221","asset_updated_at":"2014/11/18 13:08:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/18 13:08:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/18 13:09:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/18 13:09:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"saladthai1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22278,"visibility":2,"id":49411}
 • Ico64_student2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04","asset_updated_at":"2014/11/03 13:14:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/11/03 13:14:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/11/03 13:15:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/11/03 13:15:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"student2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":249354,"visibility":2,"id":49195}
 • Ico64_thesis {"media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2014/10/28 10:11:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/10/28 10:11:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/10/28 10:12:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/10/28 10:12:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"thesis.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":37879,"visibility":2,"id":49125}
 • Ico64_somtum3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e333","asset_updated_at":"2014/10/20 15:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/10/20 15:17:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/10/20 15:17:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/10/20 15:17:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"somtum3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":137237,"visibility":2,"id":49076}
 • Ico64_somtum2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e332","asset_updated_at":"2014/10/20 15:16:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/10/20 15:16:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/10/20 15:16:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/10/20 15:16:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"somtum2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":93698,"visibility":2,"id":49075}
 • Ico64_somtum1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e331","asset_updated_at":"2014/10/20 15:15:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/10/20 15:15:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/10/20 15:15:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/10/20 15:15:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"somtum1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":60992,"visibility":2,"id":49074}
 • Ico64_stop {"media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e22\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2014/10/09 13:38:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/10/09 13:38:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/10/09 14:03:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/10/09 14:03:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"stop.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":232759,"visibility":2,"id":48952}
 • Ico64_temple2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e1a2","asset_updated_at":"2014/09/25 14:58:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/25 14:58:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/25 15:05:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/25 15:05:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"temple2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":93601,"visibility":2,"id":48765}
 • Ico64_happy {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2014/09/23 17:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/23 17:10:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/23 17:10:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/23 17:10:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Happy.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18001,"visibility":2,"id":48707}
 • Ico64_tohuad5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e145","asset_updated_at":"2014/09/16 15:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/16 15:01:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/16 15:01:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/16 15:01:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tohuad5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10144,"visibility":2,"id":48583}
 • Ico64_tohuad4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e144","asset_updated_at":"2014/09/16 15:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/16 15:01:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/16 15:01:27 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/16 15:01:27 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tohuad4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":31922,"visibility":2,"id":48582}
 • Ico64_tohuad3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e143","asset_updated_at":"2014/09/16 15:00:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/16 15:00:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/16 15:00:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/16 15:00:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tohuad3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":43228,"visibility":2,"id":48581}
 • Ico64_tohuad2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e142","asset_updated_at":"2014/09/16 14:54:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/16 14:54:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/16 14:54:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/16 14:54:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tohuad2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35145,"visibility":2,"id":48580}
 • Ico64_tohuad1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e141","asset_updated_at":"2014/09/16 14:53:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/16 14:53:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/16 14:53:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/16 14:53:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Tohuad1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":50679,"visibility":2,"id":48579}
 • Ico64_shoe {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2014/09/16 10:00:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/16 10:00:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/16 10:00:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/16 10:00:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"shoe.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":53939,"visibility":2,"id":48578}
 • Ico64_yessirday {"media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","asset_updated_at":"2014/09/15 13:32:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/09/15 13:32:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/09/15 13:33:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/09/15 13:33:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"yessirday.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":7966,"visibility":2,"id":48546}
 • Ico64_graduate {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_updated_at":"2014/08/28 16:20:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/28 16:20:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/28 16:20:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/28 16:20:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"graduate.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":123940,"visibility":2,"id":48195}
 • Ico64_gard17 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4919","asset_updated_at":"2014/08/15 16:32:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/15 16:32:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/15 17:03:23 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/15 17:03:23 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard17.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":231023,"visibility":2,"id":47918}
 • Ico64_gard18 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4918","asset_updated_at":"2014/08/15 16:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/15 16:31:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/15 17:03:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/15 17:03:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard18.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":145928,"visibility":2,"id":47917}
 • Ico64_gard07 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4917","asset_updated_at":"2014/08/13 16:35:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:35:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:35:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:35:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard07.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":202259,"visibility":2,"id":47881}
 • Ico64_gard06 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4916","asset_updated_at":"2014/08/13 16:34:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:34:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:34:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:34:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard06.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":188675,"visibility":2,"id":47880}
 • Ico64_gard05 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4915","asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:33:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:33:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:33:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard05.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":175613,"visibility":2,"id":47879}
 • Ico64_gard02 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4914","asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:33:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:33:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:33:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard02.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":150252,"visibility":2,"id":47878}
 • Ico64_gard01 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4913","asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:33:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:33:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:33:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard01.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":179391,"visibility":2,"id":47877}
 • Ico64_gard16 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4910","asset_updated_at":"2014/08/13 16:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:30:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:30:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:30:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard16.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":190051,"visibility":2,"id":47876}
 • Ico64_gard13 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4912","asset_updated_at":"2014/08/13 16:30:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:30:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:31:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:31:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard13.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":231023,"visibility":2,"id":47875}
 • Ico64_gard08 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e498","asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/08/13 16:29:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/08/13 16:30:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/08/13 16:30:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"gard08.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":175663,"visibility":2,"id":47874}
ขนาดย่อ: