นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_udom2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"udom2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e212","created_at":"2014/11/26 16:40:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/26 16:40:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/26 16:40:05 +0700","id":49485,"asset_file_size":32118}
 • Ico64_udom1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"udom1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e211","created_at":"2014/11/26 16:39:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:39:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/26 16:39:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/26 16:39:44 +0700","id":49484,"asset_file_size":29943}
 • Ico64_work2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"work2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e232","created_at":"2014/11/26 15:12:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/26 15:12:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/26 15:12:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/26 15:12:46 +0700","id":49483,"asset_file_size":161391}
 • Ico64_work1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"work1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e231","created_at":"2014/11/26 15:10:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/26 15:10:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/26 15:10:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/26 15:10:14 +0700","id":49482,"asset_file_size":159441}
 • Ico64_taitai6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taitai6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e173","created_at":"2014/11/21 13:14:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/21 13:14:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/21 13:14:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/21 13:14:36 +0700","id":49436,"asset_file_size":23128}
 • Ico64_taitai3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taitai3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e172","created_at":"2014/11/21 13:14:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/21 13:14:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/21 13:14:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/21 13:14:08 +0700","id":49435,"asset_file_size":58437}
 • Ico64_taitai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taitai2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e171","created_at":"2014/11/21 13:13:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/21 13:13:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/21 13:13:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/21 13:13:37 +0700","id":49434,"asset_file_size":114802}
 • Ico64_saladthai3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"saladthai3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e223","created_at":"2014/11/18 13:10:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/18 13:10:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/18 13:10:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/18 13:10:37 +0700","id":49413,"asset_file_size":31341}
 • Ico64_saladthai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"saladthai2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e222","created_at":"2014/11/18 13:09:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/18 13:09:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/18 13:09:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/18 13:09:57 +0700","id":49412,"asset_file_size":27960}
 • Ico64_saladthai1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"saladthai1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e221","created_at":"2014/11/18 13:08:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/18 13:08:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/18 13:09:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/18 13:09:01 +0700","id":49411,"asset_file_size":22278}
 • Ico64_student2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"student2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04","created_at":"2014/11/03 13:14:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/11/03 13:14:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/11/03 13:15:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/11/03 13:15:15 +0700","id":49195,"asset_file_size":249354}
 • Ico64_thesis {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thesis.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2014/10/28 10:11:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/28 10:11:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/28 10:12:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/28 10:12:06 +0700","id":49125,"asset_file_size":37879}
 • Ico64_somtum3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somtum3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e333","created_at":"2014/10/20 15:17:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/20 15:17:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/20 15:17:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/20 15:17:16 +0700","id":49076,"asset_file_size":137237}
 • Ico64_somtum2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somtum2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e332","created_at":"2014/10/20 15:16:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/20 15:16:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/20 15:16:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/20 15:16:37 +0700","id":49075,"asset_file_size":93698}
 • Ico64_somtum1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"somtum1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e331","created_at":"2014/10/20 15:15:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/20 15:15:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/20 15:15:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/20 15:15:28 +0700","id":49074,"asset_file_size":60992}
 • Ico64_stop {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stop.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e22\u0e32\u0e27","created_at":"2014/10/09 13:38:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/10/09 13:38:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/10/09 14:03:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/10/09 14:03:37 +0700","id":48952,"asset_file_size":232759}
 • Ico64_temple2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"temple2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e1a2","created_at":"2014/09/25 14:58:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/25 14:58:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/25 15:05:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/25 15:05:30 +0700","id":48765,"asset_file_size":93601}
 • Ico64_happy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Happy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2014/09/23 17:10:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/23 17:10:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/23 17:10:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/23 17:10:45 +0700","id":48707,"asset_file_size":18001}
 • Ico64_tohuad5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e145","created_at":"2014/09/16 15:01:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/16 15:01:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 15:01:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 15:01:51 +0700","id":48583,"asset_file_size":10144}
 • Ico64_tohuad4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e144","created_at":"2014/09/16 15:01:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/16 15:01:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 15:01:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 15:01:27 +0700","id":48582,"asset_file_size":31922}
 • Ico64_tohuad3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e143","created_at":"2014/09/16 15:00:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/16 15:00:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 15:00:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 15:00:40 +0700","id":48581,"asset_file_size":43228}
 • Ico64_tohuad2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e142","created_at":"2014/09/16 14:54:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/16 14:54:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 14:54:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 14:54:15 +0700","id":48580,"asset_file_size":35145}
 • Ico64_tohuad1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e141","created_at":"2014/09/16 14:53:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/16 14:53:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 14:53:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 14:53:47 +0700","id":48579,"asset_file_size":50679}
 • Ico64_shoe {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shoe.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e14","created_at":"2014/09/16 10:00:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/16 10:00:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/16 10:00:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/16 10:00:13 +0700","id":48578,"asset_file_size":53939}
 • Ico64_yessirday {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yessirday.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","created_at":"2014/09/15 13:32:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/09/15 13:32:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/09/15 13:33:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/09/15 13:33:01 +0700","id":48546,"asset_file_size":7966}
 • Ico64_graduate {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"graduate.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","created_at":"2014/08/28 16:20:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/28 16:20:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/28 16:20:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/28 16:20:58 +0700","id":48195,"asset_file_size":123940}
 • Ico64_gard17 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard17.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4919","created_at":"2014/08/15 16:32:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/15 16:32:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/15 17:03:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/15 17:03:23 +0700","id":47918,"asset_file_size":231023}
 • Ico64_gard18 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard18.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4918","created_at":"2014/08/15 16:31:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/15 16:31:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/15 17:03:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/15 17:03:17 +0700","id":47917,"asset_file_size":145928}
 • Ico64_gard07 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard07.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4917","created_at":"2014/08/13 16:35:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:35:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:35:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:35:28 +0700","id":47881,"asset_file_size":202259}
 • Ico64_gard06 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard06.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4916","created_at":"2014/08/13 16:34:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:34:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:34:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:34:14 +0700","id":47880,"asset_file_size":188675}
 • Ico64_gard05 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard05.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4915","created_at":"2014/08/13 16:33:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:33:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:33:55 +0700","id":47879,"asset_file_size":175613}
 • Ico64_gard02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4914","created_at":"2014/08/13 16:33:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:33:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:33:32 +0700","id":47878,"asset_file_size":150252}
 • Ico64_gard01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4913","created_at":"2014/08/13 16:33:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:33:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:33:16 +0700","id":47877,"asset_file_size":179391}
 • Ico64_gard16 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard16.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4910","created_at":"2014/08/13 16:30:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:30:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:30:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:30:56 +0700","id":47876,"asset_file_size":190051}
 • Ico64_gard13 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard13.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4912","created_at":"2014/08/13 16:30:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:30:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:31:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:31:54 +0700","id":47875,"asset_file_size":231023}
 • Ico64_gard08 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard08.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e498","created_at":"2014/08/13 16:29:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:30:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:30:02 +0700","id":47874,"asset_file_size":175663}
ขนาดย่อ: