นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_devan3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan3.jpg","created_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:17:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e193","asset_file_size":115461,"modified_at":"2015/02/09 13:17:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_devan2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan2.jpg","created_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e192","asset_file_size":20644,"modified_at":"2015/02/09 13:17:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_devan1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"devan1.jpg","created_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","asset_updated_at":"2015/02/09 13:16:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e41\u0e27\u0e191","asset_file_size":36697,"modified_at":"2015/02/09 13:16:27 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50976,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bookfair2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookfair2.jpg","created_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Book Fair2","asset_file_size":952298,"modified_at":"2015/02/05 09:41:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50896,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bookfair2016 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bookfair2016.jpg","created_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","asset_updated_at":"2015/02/05 09:41:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34Book Fair3","asset_file_size":269822,"modified_at":"2016/01/12 11:21:55 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50895,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_samkuk5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk5.jpg","created_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:13:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e015","asset_file_size":148164,"modified_at":"2015/02/03 14:13:03 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50821,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_samkuk4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk4.jpg","created_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e014","asset_file_size":478925,"modified_at":"2015/02/03 14:12:46 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50820,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_samkuk3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk3.jpg","created_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e013","asset_file_size":86434,"modified_at":"2015/02/03 14:12:30 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50819,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_samkuk2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk2.jpg","created_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:12:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e012","asset_file_size":585503,"modified_at":"2015/02/03 14:12:09 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50818,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_samkuk1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"samkuk1.jpg","created_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","asset_updated_at":"2015/02/03 14:11:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e4a\u0e011","asset_file_size":145068,"modified_at":"2015/02/03 14:11:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50817,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_violet3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"violet3.jpg","created_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:30:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e073","asset_file_size":140889,"modified_at":"2015/01/29 13:30:21 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50736,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_violet2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"violet2.jpg","created_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e072","asset_file_size":36837,"modified_at":"2015/01/29 13:30:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50735,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_violet1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"violet1.jpg","created_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:29:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e48\u0e27\u0e071","asset_file_size":70307,"modified_at":"2015/01/29 13:29:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50734,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_flag {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flag.jpg","created_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/29 13:14:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_file_size":91583,"modified_at":"2015/01/29 13:14:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50733,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok19 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok19.jpg","created_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 15:10:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2222","asset_file_size":358534,"modified_at":"2015/01/28 15:10:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50712,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok008 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok008.JPG","created_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:31:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2221","asset_file_size":115465,"modified_at":"2015/01/28 14:31:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50711,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok001 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok001.jpg","created_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:29:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2220","asset_file_size":149597,"modified_at":"2015/01/28 14:29:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50710,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok16.JPG","created_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2216","asset_file_size":128308,"modified_at":"2015/01/28 14:10:36 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50709,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok15.JPG","created_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:10:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2215","asset_file_size":114746,"modified_at":"2015/01/28 14:10:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50708,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok14.JPG","created_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2214","asset_file_size":122645,"modified_at":"2015/01/28 14:09:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50707,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok13.JPG","created_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:09:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2213","asset_file_size":117228,"modified_at":"2015/01/28 14:09:07 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50706,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok12 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok12.JPG","created_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2212","asset_file_size":115600,"modified_at":"2015/01/28 14:08:45 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50705,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok11.JPG","created_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:08:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2211","asset_file_size":73282,"modified_at":"2015/01/28 14:08:18 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50704,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok10.JPG","created_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e2210","asset_file_size":89046,"modified_at":"2015/01/28 14:07:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50703,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok09 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok09.JPG","created_at":"2015/01/28 14:06:04 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:07:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e229","asset_file_size":114960,"modified_at":"2015/01/28 14:07:32 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50702,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: