นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_boat8 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d8","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53003,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:09:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat8.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:55 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":10002,"last_commented_at":null}
  • Small_boat7 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d7","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53002,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:09:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat7.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:32 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65682,"last_commented_at":null}
  • Small_boat6 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d6","asset_updated_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53001,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:09:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat6.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:09:08 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":89821,"last_commented_at":null}
  • Small_boat5 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d5","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53000,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:08:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat5.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:44 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196523,"last_commented_at":null}
  • Small_boat3 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d3","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52999,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:08:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat3.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:28 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":110786,"last_commented_at":null}
  • Small_boat2 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d2","asset_updated_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52998,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:08:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat2.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:08:07 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":194412,"last_commented_at":null}
  • Small_boat1 {"description":"\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d1","asset_updated_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52997,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 17:07:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"boat1.jpg","updated_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","modified_at":"2015/05/29 17:07:48 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":214766,"last_commented_at":null}
  • Small_selfie15 {"description":"\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e0715","asset_updated_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52995,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/29 16:51:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"selfie15.jpg","updated_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","modified_at":"2015/05/29 16:51:26 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":200686,"last_commented_at":null}
  • Small_expire {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_updated_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52790,"deleted_at":null,"created_at":"2015/05/19 17:41:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"expire.jpg","updated_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","modified_at":"2015/05/19 17:41:49 +0700","media_folder_id":346,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":235542,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: