นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_gard15 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard15.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e497","created_at":"2014/08/13 16:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:29:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:29:41 +0700","id":47873,"asset_file_size":261115}
 • Ico64_gard14 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard14.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e496","created_at":"2014/08/13 16:29:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:29:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:29:08 +0700","id":47872,"asset_file_size":161453}
 • Ico64_gard11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e495","created_at":"2014/08/13 16:28:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:28:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:28:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:28:43 +0700","id":47871,"asset_file_size":197378}
 • Ico64_gard09 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard09.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e494","created_at":"2014/08/13 16:28:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:28:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:28:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:28:22 +0700","id":47870,"asset_file_size":131098}
 • Ico64_gard04 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard04.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e493","created_at":"2014/08/13 16:15:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/13 16:15:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/13 16:15:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/13 16:15:47 +0700","id":47869,"asset_file_size":248897}
 • Ico64_juice {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"juice.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e38\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27","created_at":"2014/08/08 14:26:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/08 14:26:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/08 14:26:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/08 14:26:10 +0700","id":47751,"asset_file_size":32508}
 • Ico64_selfie {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"selfie.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1f\u0e35\u0e48","created_at":"2014/08/06 09:51:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/08/06 09:51:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/08/06 10:03:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/08/06 10:03:39 +0700","id":47736,"asset_file_size":168112}
 • Ico64_nairu {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nairu.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39","created_at":"2014/07/22 16:19:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/07/22 16:19:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/22 16:19:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/22 16:19:33 +0700","id":47516,"asset_file_size":63638}
 • Ico64_japen {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japen.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d","created_at":"2014/07/22 15:59:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/07/22 15:59:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/22 16:00:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/22 16:00:04 +0700","id":47515,"asset_file_size":64704}
 • Ico64_wiriya {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wiriya.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e21\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","created_at":"2014/07/15 15:39:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/07/15 15:39:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/15 16:04:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/15 16:04:56 +0700","id":47426,"asset_file_size":55222}
 • Ico64_padthai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"padthai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17","created_at":"2014/07/07 14:25:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/07/07 14:25:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/07 14:25:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/07 14:25:38 +0700","id":47297,"asset_file_size":62470}
 • Ico64_temple {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"temple.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e1a","created_at":"2014/07/01 13:17:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/07/01 13:17:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/01 13:17:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/01 13:17:59 +0700","id":47197,"asset_file_size":241204}
 • Ico64_tien {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tien.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","created_at":"2014/07/01 13:04:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/07/01 13:04:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/07/01 13:04:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/07/01 13:04:50 +0700","id":47196,"asset_file_size":46770}
 • Ico64_arr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arr.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e49\u0e32","created_at":"2014/06/24 16:17:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/06/24 16:17:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/24 16:17:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/24 16:17:33 +0700","id":47128,"asset_file_size":157639}
 • Ico64_saladthai {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"saladthai.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2014/06/17 15:26:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/06/17 15:26:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/17 15:26:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/17 15:26:48 +0700","id":47048,"asset_file_size":22278}
 • Ico64_thaihouse {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thaihouse.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22","created_at":"2014/06/11 14:59:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/06/11 14:59:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/11 15:03:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/11 15:03:45 +0700","id":46965,"asset_file_size":47772}
 • Ico64_pa {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pa.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19","created_at":"2014/06/11 13:41:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/06/11 13:41:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/11 14:04:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/11 14:04:03 +0700","id":46952,"asset_file_size":43885}
 • Ico64_sweet {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sweet.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e44\u0e21\u0e15\u0e23\u0e35","created_at":"2014/06/06 15:42:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/06/06 15:42:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/06/06 16:03:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/06/06 16:03:09 +0700","id":46918,"asset_file_size":67232}
 • Ico64_tea {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tea.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e21","created_at":"2014/05/31 19:48:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/31 19:48:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/31 20:03:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/31 20:03:17 +0700","id":46831,"asset_file_size":133657}
 • Ico64_vietnam9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e219","created_at":"2014/05/30 14:57:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:45 +0700","id":46819,"asset_file_size":124309}
 • Ico64_vietnam8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e218","created_at":"2014/05/30 14:57:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:41 +0700","id":46818,"asset_file_size":136668}
 • Ico64_vietnam7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e217","created_at":"2014/05/30 14:57:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:36 +0700","id":46817,"asset_file_size":101521}
 • Ico64_vietnam6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e216","created_at":"2014/05/30 14:56:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:31 +0700","id":46816,"asset_file_size":132166}
 • Ico64_vietnam5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e215","created_at":"2014/05/30 14:56:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:25 +0700","id":46815,"asset_file_size":77717}
 • Ico64_vietnam4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e214","created_at":"2014/05/30 14:56:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:21 +0700","id":46814,"asset_file_size":60086}
 • Ico64_vietnam3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e213","created_at":"2014/05/30 14:55:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:55:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:16 +0700","id":46813,"asset_file_size":56664}
 • Ico64_vietnam2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e212","created_at":"2014/05/30 14:55:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:55:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:12 +0700","id":46812,"asset_file_size":95913}
 • Ico64_vietnam1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vietnam1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e211","created_at":"2014/05/30 14:54:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/30 14:54:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/30 15:03:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/30 15:03:06 +0700","id":46811,"asset_file_size":103799}
 • Ico64_bussaba4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bussaba4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e324","created_at":"2014/05/26 13:28:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:28:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 14:04:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 14:04:00 +0700","id":46766,"asset_file_size":61476}
 • Ico64_bussaba3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bussaba3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e323","created_at":"2014/05/26 13:27:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:27:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 14:03:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 14:03:56 +0700","id":46765,"asset_file_size":51132}
 • Ico64_bussaba2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bussaba2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e322","created_at":"2014/05/26 13:27:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:27:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 14:03:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 14:03:51 +0700","id":46764,"asset_file_size":45682}
 • Ico64_bussaba1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bussaba1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e321","created_at":"2014/05/26 13:26:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 13:26:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 14:03:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 14:03:46 +0700","id":46763,"asset_file_size":72443}
 • Ico64_chichen3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chichen3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e483","created_at":"2014/05/26 11:26:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 11:26:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 11:26:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 11:26:20 +0700","id":46762,"asset_file_size":128643}
 • Ico64_chichen2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chichen2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e482","created_at":"2014/05/26 11:25:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 11:25:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 11:26:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 11:26:02 +0700","id":46761,"asset_file_size":110594}
 • Ico64_chichen1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chichen1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e481","created_at":"2014/05/26 11:25:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/26 11:25:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/26 11:25:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/26 11:25:43 +0700","id":46760,"asset_file_size":138024}
 • Ico64_electric {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"electric.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":346,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2014/05/22 14:36:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/05/22 14:36:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/05/22 15:03:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/05/22 15:03:36 +0700","id":46743,"asset_file_size":27487}
ขนาดย่อ: