นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_gard15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e497","asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:31 +0700","asset_file_name":"gard15.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47873,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261115,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/13 16:29:31 +0700","modified_at":"2014/08/13 16:29:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:29:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_gard14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e496","asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:01 +0700","asset_file_name":"gard14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47872,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161453,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/13 16:29:01 +0700","modified_at":"2014/08/13 16:29:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:29:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_gard11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e495","asset_updated_at":"2014/08/13 16:28:38 +0700","asset_file_name":"gard11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47871,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197378,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/13 16:28:38 +0700","modified_at":"2014/08/13 16:28:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:28:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_gard09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e494","asset_updated_at":"2014/08/13 16:28:14 +0700","asset_file_name":"gard09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47870,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131098,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/13 16:28:14 +0700","modified_at":"2014/08/13 16:28:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:28:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_gard04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e493","asset_updated_at":"2014/08/13 16:15:39 +0700","asset_file_name":"gard04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47869,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":248897,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/13 16:15:39 +0700","modified_at":"2014/08/13 16:15:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:15:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_juice {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e38\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_updated_at":"2014/08/08 14:26:01 +0700","asset_file_name":"juice.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32508,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/08 14:26:01 +0700","modified_at":"2014/08/08 14:26:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/08 14:26:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_selfie {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1f\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/08/06 09:51:58 +0700","asset_file_name":"selfie.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47736,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168112,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/08/06 09:51:59 +0700","modified_at":"2014/08/06 10:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/06 10:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nairu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39","asset_updated_at":"2014/07/22 16:19:24 +0700","asset_file_name":"nairu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63638,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/07/22 16:19:24 +0700","modified_at":"2014/07/22 16:19:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/22 16:19:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_japen {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d","asset_updated_at":"2014/07/22 15:59:58 +0700","asset_file_name":"japen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64704,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/07/22 15:59:58 +0700","modified_at":"2014/07/22 16:00:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/22 16:00:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_wiriya {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e21\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a","asset_updated_at":"2014/07/15 15:39:10 +0700","asset_file_name":"wiriya.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47426,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55222,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/07/15 15:39:10 +0700","modified_at":"2014/07/15 16:04:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/15 16:04:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_padthai {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17","asset_updated_at":"2014/07/07 14:25:15 +0700","asset_file_name":"padthai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47297,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62470,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/07/07 14:25:15 +0700","modified_at":"2014/07/07 14:25:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/07 14:25:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_temple {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e1a","asset_updated_at":"2014/07/01 13:17:51 +0700","asset_file_name":"temple.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47197,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":241204,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/07/01 13:17:51 +0700","modified_at":"2014/07/01 13:17:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/01 13:17:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tien {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2014/07/01 13:04:44 +0700","asset_file_name":"tien.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47196,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46770,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/07/01 13:04:44 +0700","modified_at":"2014/07/01 13:04:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/01 13:04:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_arr {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/06/24 16:17:25 +0700","asset_file_name":"arr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157639,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/06/24 16:17:25 +0700","modified_at":"2014/06/24 16:17:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/24 16:17:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_saladthai {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2014/06/17 15:26:36 +0700","asset_file_name":"saladthai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22278,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/06/17 15:26:36 +0700","modified_at":"2014/06/17 15:26:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/17 15:26:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_thaihouse {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2014/06/11 14:59:50 +0700","asset_file_name":"thaihouse.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47772,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/06/11 14:59:50 +0700","modified_at":"2014/06/11 15:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 15:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pa {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2014/06/11 13:41:21 +0700","asset_file_name":"pa.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43885,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/06/11 13:41:21 +0700","modified_at":"2014/06/11 14:04:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/11 14:04:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sweet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e44\u0e21\u0e15\u0e23\u0e35","asset_updated_at":"2014/06/06 15:42:27 +0700","asset_file_name":"sweet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46918,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67232,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/06/06 15:42:27 +0700","modified_at":"2014/06/06 16:03:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/06/06 16:03:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tea {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e21","asset_updated_at":"2014/05/31 19:48:26 +0700","asset_file_name":"tea.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133657,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/31 19:48:26 +0700","modified_at":"2014/05/31 20:03:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/31 20:03:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e219","asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:53 +0700","asset_file_name":"vietnam9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46819,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124309,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:57:53 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e218","asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:32 +0700","asset_file_name":"vietnam8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46818,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136668,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:57:32 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e217","asset_updated_at":"2014/05/30 14:57:14 +0700","asset_file_name":"vietnam7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46817,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101521,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:57:14 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e216","asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:51 +0700","asset_file_name":"vietnam6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46816,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132166,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:56:51 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e215","asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:31 +0700","asset_file_name":"vietnam5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46815,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77717,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:56:31 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e214","asset_updated_at":"2014/05/30 14:56:12 +0700","asset_file_name":"vietnam4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46814,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60086,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:56:12 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e213","asset_updated_at":"2014/05/30 14:55:46 +0700","asset_file_name":"vietnam3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46813,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56664,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:55:46 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e212","asset_updated_at":"2014/05/30 14:55:19 +0700","asset_file_name":"vietnam2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46812,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95913,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:55:19 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_vietnam1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e15\u0e19\u0e32\u0e211","asset_updated_at":"2014/05/30 14:54:51 +0700","asset_file_name":"vietnam1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46811,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103799,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/30 14:54:51 +0700","modified_at":"2014/05/30 15:03:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/30 15:03:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bussaba4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e324","asset_updated_at":"2014/05/26 13:28:04 +0700","asset_file_name":"bussaba4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46766,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61476,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 13:28:04 +0700","modified_at":"2014/05/26 14:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 14:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bussaba3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e323","asset_updated_at":"2014/05/26 13:27:45 +0700","asset_file_name":"bussaba3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46765,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51132,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 13:27:45 +0700","modified_at":"2014/05/26 14:03:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 14:03:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bussaba2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e322","asset_updated_at":"2014/05/26 13:27:25 +0700","asset_file_name":"bussaba2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46764,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45682,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 13:27:25 +0700","modified_at":"2014/05/26 14:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 14:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bussaba1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e29\u0e1a\u0e321","asset_updated_at":"2014/05/26 13:26:56 +0700","asset_file_name":"bussaba1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46763,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72443,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 13:26:56 +0700","modified_at":"2014/05/26 14:03:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 14:03:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_chichen3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e483","asset_updated_at":"2014/05/26 11:26:12 +0700","asset_file_name":"chichen3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46762,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128643,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 11:26:12 +0700","modified_at":"2014/05/26 11:26:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 11:26:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_chichen2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e482","asset_updated_at":"2014/05/26 11:25:48 +0700","asset_file_name":"chichen2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46761,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110594,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 11:25:48 +0700","modified_at":"2014/05/26 11:26:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 11:26:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_chichen1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e21\u0e31\u0e19\u0e44\u0e01\u0e481","asset_updated_at":"2014/05/26 11:25:27 +0700","asset_file_name":"chichen1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46760,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138024,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/26 11:25:27 +0700","modified_at":"2014/05/26 11:25:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/26 11:25:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_electric {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2014/05/22 14:36:49 +0700","asset_file_name":"electric.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46743,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27487,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/05/22 14:36:49 +0700","modified_at":"2014/05/22 15:03:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/22 15:03:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: