นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_chok07 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok07.JPG","created_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e227","asset_file_size":129018,"modified_at":"2015/01/28 14:05:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50701,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok06.JPG","created_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:05:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e226","asset_file_size":82545,"modified_at":"2015/01/28 14:05:14 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50700,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok05.JPG","created_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e225","asset_file_size":87634,"modified_at":"2015/01/28 14:04:41 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50699,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok04.JPG","created_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:04:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e224","asset_file_size":105168,"modified_at":"2015/01/28 14:04:06 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50698,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok03 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok03.jpg","created_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:03:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e223","asset_file_size":131380,"modified_at":"2015/01/28 14:03:35 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50697,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_chok02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"chok02.jpg","created_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","asset_updated_at":"2015/01/28 14:02:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e0a\u0e04\u0e0a\u0e31\u0e222","asset_file_size":126150,"modified_at":"2015/01/28 14:02:44 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50696,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tungsao3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tungsao3.jpg","created_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 14:24:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e323","asset_file_size":16832,"modified_at":"2015/01/20 14:24:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50476,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tungsao2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tungsao2.jpg","created_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e322","asset_file_size":38937,"modified_at":"2015/01/20 14:24:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50475,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tungsao1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tungsao1.jpg","created_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","asset_updated_at":"2015/01/20 14:23:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e30\u0e2b\u0e21\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e321","asset_file_size":16444,"modified_at":"2015/01/20 14:23:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50474,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crab6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crab6.jpg","created_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 16:11:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e396","asset_file_size":57624,"modified_at":"2015/01/08 16:12:03 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50263,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crab5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crab5.jpg","created_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:27:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e395","asset_file_size":37263,"modified_at":"2015/01/08 14:27:33 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50259,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crab4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crab4.jpg","created_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e394","asset_file_size":92357,"modified_at":"2015/01/08 14:27:00 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50258,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crab3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crab3.jpg","created_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:26:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e393","asset_file_size":33150,"modified_at":"2015/01/08 14:26:33 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50257,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crab2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crab2.jpg","created_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e392","asset_file_size":10341,"modified_at":"2015/01/08 14:25:57 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50256,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_crab1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"crab1.jpg","created_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 14:25:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e49\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e391","asset_file_size":10333,"modified_at":"2015/01/08 14:25:25 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50255,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_trip {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"trip.jpg","created_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","asset_updated_at":"2015/01/08 10:15:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e4b\u0e32","asset_file_size":11740,"modified_at":"2015/01/08 10:15:38 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":50245,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_radna5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"radna5.jpg","created_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:12:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e325","asset_file_size":100186,"modified_at":"2014/12/26 13:12:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49988,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_radna4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"radna4.jpg","created_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:11:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e324","asset_file_size":111552,"modified_at":"2014/12/26 13:11:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49987,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_radna3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"radna3.jpg","created_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:10:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e323","asset_file_size":129817,"modified_at":"2014/12/26 13:10:35 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_radna2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"radna2.jpg","created_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:08:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e322","asset_file_size":61028,"modified_at":"2014/12/26 13:08:25 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_radna1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"radna1.jpg","created_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","asset_updated_at":"2014/12/26 13:06:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e321","asset_file_size":709265,"modified_at":"2014/12/26 13:06:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hung3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hung3.jpg","created_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 09:32:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e073","asset_file_size":118667,"modified_at":"2014/12/09 09:32:49 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49789,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hung2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hung2.jpg","created_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 09:31:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e072","asset_file_size":144044,"modified_at":"2014/12/09 09:31:25 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49788,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hung1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Hung1.jpg","created_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","asset_updated_at":"2014/12/09 09:27:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e2e\u0e38\u0e49\u0e071","asset_file_size":122951,"modified_at":"2014/12/09 09:27:11 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49787,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_yellow4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yellow4.jpg","created_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","asset_updated_at":"2014/12/02 16:45:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e074","asset_file_size":16199,"modified_at":"2014/12/02 16:45:19 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":49558,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: