นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_yellow3 {"asset_file_name":"yellow3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e073","updated_at":"2014/12/02 16:44:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":5081,"id":49557,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_yellow2 {"asset_file_name":"yellow2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e072","updated_at":"2014/12/02 16:44:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":17310,"id":49556,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_yellow1 {"asset_file_name":"yellow1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e071","updated_at":"2014/12/02 16:44:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9450,"id":49555,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/12/02 16:44:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_udom4 {"asset_file_name":"udom4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e214","updated_at":"2014/11/26 16:40:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":33058,"id":49487,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_udom3 {"asset_file_name":"udom3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e213","updated_at":"2014/11/26 16:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26072,"id":49486,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_udom2 {"asset_file_name":"udom2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/26 16:40:05 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e212","updated_at":"2014/11/26 16:40:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/26 16:40:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32118,"id":49485,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:40:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_udom1 {"asset_file_name":"udom1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/26 16:39:44 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e211","updated_at":"2014/11/26 16:39:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/26 16:39:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29943,"id":49484,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/26 16:39:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_work2 {"asset_file_name":"work2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/26 15:12:46 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e232","updated_at":"2014/11/26 15:12:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/26 15:12:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":161391,"id":49483,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/26 15:12:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_work1 {"asset_file_name":"work1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/11/26 15:10:14 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e231","updated_at":"2014/11/26 15:10:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/26 15:10:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":159441,"id":49482,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/26 15:10:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_taitai6 {"asset_file_name":"taitai6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/21 13:14:36 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e173","updated_at":"2014/11/21 13:14:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/21 13:14:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23128,"id":49436,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/21 13:14:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_taitai3 {"asset_file_name":"taitai3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/21 13:14:08 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e172","updated_at":"2014/11/21 13:14:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/21 13:14:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58437,"id":49435,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/21 13:14:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_taitai2 {"asset_file_name":"taitai2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/21 13:13:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e44\u0e2d\u0e15\u0e34\u0e21\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e171","updated_at":"2014/11/21 13:13:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/21 13:13:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":114802,"id":49434,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/21 13:13:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_saladthai3 {"asset_file_name":"saladthai3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/18 13:10:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e223","updated_at":"2014/11/18 13:10:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/18 13:10:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31341,"id":49413,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/18 13:10:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_saladthai2 {"asset_file_name":"saladthai2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/18 13:09:57 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e222","updated_at":"2014/11/18 13:09:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/18 13:09:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27960,"id":49412,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/18 13:09:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_saladthai1 {"asset_file_name":"saladthai1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/18 13:09:01 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e44\u0e17\u0e221","updated_at":"2014/11/18 13:09:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/18 13:08:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":22278,"id":49411,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/18 13:08:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_student2 {"asset_file_name":"student2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/11/03 13:15:15 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04","updated_at":"2014/11/03 13:15:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/11/03 13:14:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249354,"id":49195,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/11/03 13:14:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thesis {"asset_file_name":"thesis.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/28 10:12:06 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e34\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c","updated_at":"2014/10/28 10:12:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/28 10:11:53 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":37879,"id":49125,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/28 10:11:53 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_somtum3 {"asset_file_name":"somtum3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/20 15:17:16 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e333","updated_at":"2014/10/20 15:17:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/20 15:17:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137237,"id":49076,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/20 15:17:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_somtum2 {"asset_file_name":"somtum2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/20 15:16:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e332","updated_at":"2014/10/20 15:16:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/20 15:16:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93698,"id":49075,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/20 15:16:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_somtum1 {"asset_file_name":"somtum1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/20 15:15:28 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e15\u0e331","updated_at":"2014/10/20 15:15:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/20 15:15:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60992,"id":49074,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/20 15:15:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_stop {"asset_file_name":"stop.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/10/09 14:03:37 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e22\u0e32\u0e27","updated_at":"2014/10/09 14:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/10/09 13:38:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":232759,"id":48952,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/10/09 13:38:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_temple2 {"asset_file_name":"temple2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/25 15:05:30 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22\u0e1a2","updated_at":"2014/09/25 15:05:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/25 14:58:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93601,"id":48765,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/25 14:58:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_happy {"asset_file_name":"Happy.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/23 17:10:45 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/09/23 17:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/23 17:10:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":18001,"id":48707,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/23 17:10:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tohuad5 {"asset_file_name":"Tohuad5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/16 15:01:51 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e145","updated_at":"2014/09/16 15:01:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/16 15:01:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10144,"id":48583,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/16 15:01:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tohuad4 {"asset_file_name":"Tohuad4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/09/16 15:01:27 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e144","updated_at":"2014/09/16 15:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/09/16 15:01:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31922,"id":48582,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/09/16 15:01:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: