นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_jaehuay6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay6.jpg","created_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:11:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e226","asset_file_size":9359,"modified_at":"2015/05/12 09:11:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52664,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jaehuay5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay5.jpg","created_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e225","asset_file_size":16700,"modified_at":"2015/05/12 09:10:51 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52663,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jaehuay4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay4.jpg","created_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e224","asset_file_size":63390,"modified_at":"2015/05/12 09:10:29 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52662,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jaehuay3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay3.jpg","created_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:10:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e223","asset_file_size":59954,"modified_at":"2015/05/12 09:10:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52661,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jaehuay2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay2.jpg","created_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e222","asset_file_size":56104,"modified_at":"2015/05/12 09:09:42 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52660,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jaehuay1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jaehuay1.jpg","created_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_updated_at":"2015/05/12 09:09:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e2e\u0e27\u0e221","asset_file_size":68702,"modified_at":"2015/05/12 09:09:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52659,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_earth2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth2.JPG","created_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e272","asset_file_size":52462,"modified_at":"2015/05/11 13:45:42 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52626,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_earth1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"earth1.JPG","created_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_updated_at":"2015/05/11 13:45:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e271","asset_file_size":117439,"modified_at":"2015/05/11 13:45:20 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52625,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_duck3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck3.jpg","created_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e073","asset_file_size":45917,"modified_at":"2015/05/07 14:29:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52586,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: