นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_duck2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck2.jpg","created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","asset_file_size":119133,"modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52585,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_duck1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"duck1.jpg","created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","asset_file_size":133452,"modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52584,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taokua3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua3.jpg","created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","asset_file_size":21600,"modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52452,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taokua2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua2.jpg","created_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e272","asset_file_size":26105,"modified_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52451,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_taokua1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"taokua1.jpg","created_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e271","asset_file_size":22473,"modified_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52450,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fire {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fire.jpg","created_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","asset_updated_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":202283,"modified_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52449,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porktee5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee5.jpg","created_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b5","asset_file_size":56940,"modified_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52324,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porktee4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee4.jpg","created_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b4","asset_file_size":10390,"modified_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52323,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porktee3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porktee3.jpg","created_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b3","asset_file_size":142025,"modified_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":52322,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: