นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 11 · Followed: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_sun2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e192","asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sun2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":57222,"visibility":2,"id":46276}
 • Ico64_sun1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e191","asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sun1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55452,"visibility":2,"id":46275}
 • Ico64_dessert {"media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dessert.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":67491,"visibility":2,"id":46221}
 • Ico64_ta3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d5","asset_updated_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ta3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":144588,"visibility":2,"id":46177}
 • Ico64_palio1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d4","asset_updated_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"palio1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":73864,"visibility":2,"id":46176}
 • Ico64_ta2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d3","asset_updated_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ta2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":84740,"visibility":2,"id":46175}
 • Ico64_ta {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d2","asset_updated_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Ta.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":73864,"visibility":2,"id":46169}
 • Ico64_lionair {"media_folder_id":346,"description":"lionair","asset_updated_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lionair.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":4486,"visibility":2,"id":46153}
 • Ico64_diet {"media_folder_id":346,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"diet.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":51478,"visibility":2,"id":46043}
 • Ico64_kug5 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e075","asset_updated_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"kug5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":21685,"visibility":2,"id":45779}
 • Ico64_kug4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e074","asset_updated_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"kug4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":58018,"visibility":2,"id":45778}
 • Ico64_kug3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e073","asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"kug3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":57752,"visibility":2,"id":45777}
 • Ico64_kug2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e072","asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"kug2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":49837,"visibility":2,"id":45776}
 • Ico64_kug1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e071","asset_updated_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"kug1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":62409,"visibility":2,"id":45775}
 • Ico64_book2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"book2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":116268,"visibility":2,"id":45442}
 • Ico64_p1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e381","asset_updated_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"p1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":74486,"visibility":2,"id":45273}
 • Ico64_angry1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e04\u0e19\u0e42\u0e01\u0e23\u0e18","asset_updated_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"angry1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":38119,"visibility":2,"id":45256}
 • Ico64_mango {"media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e14\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mango.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":32222,"visibility":2,"id":45225}
 • Ico64_garden3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e023","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"garden3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8922,"visibility":2,"id":44929}
 • Ico64_garden2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e022","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"garden2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":11223,"visibility":2,"id":44928}
 • Ico64_garden1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e021","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"garden1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68412,"visibility":2,"id":44927}
 • Ico64_university {"media_folder_id":346,"description":"10 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"university.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":96185,"visibility":2,"id":44694}
 • Ico64_bookfair1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bookfair1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":84644,"visibility":2,"id":44693}
 • Ico64_shoe2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e322","asset_updated_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"shoe2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":49100,"visibility":2,"id":44662}
 • Ico64_shoe1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e321","asset_updated_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"shoe1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":8398,"visibility":2,"id":44661}
 • Ico64_money {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"money.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68577,"visibility":2,"id":44581}
 • Ico64_chilly3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e013","asset_updated_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chilly3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":15314,"visibility":2,"id":44580}
 • Ico64_chilly2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e012","asset_updated_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chilly2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":10843,"visibility":2,"id":44579}
 • Ico64_chilly {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"chilly.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":13019,"visibility":2,"id":44578}
 • Ico64_joan {"media_folder_id":346,"description":"\u0e42\u0e08\u0e23\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"joan.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":17674,"visibility":2,"id":44414}
 • Ico64_phuket4 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e19\u0e214","asset_updated_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":86341,"visibility":2,"id":44409}
 • Ico64_phuket3 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e19\u0e213","asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68256,"visibility":2,"id":44408}
 • Ico64_phuket2 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e19\u0e212","asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":103609,"visibility":2,"id":44407}
 • Ico64_phuket1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e02\u0e19\u0e211","asset_updated_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phuket1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":74345,"visibility":2,"id":44406}
 • Ico64_card {"media_folder_id":346,"description":"\u0e2a\u0e04\u0e2a","asset_updated_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"card.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":268648,"visibility":2,"id":44162}
 • Ico64_newyear1 {"media_folder_id":346,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"newyear1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":93042,"visibility":2,"id":44153}
ขนาดย่อ: