นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_sun2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e192","asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","asset_file_name":"sun2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57222,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/24 16:07:52 +0700","modified_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 16:07:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sun1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e19\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e191","asset_updated_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","asset_file_name":"sun1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55452,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/24 16:07:23 +0700","modified_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/24 16:07:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_dessert {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","asset_file_name":"dessert.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67491,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/22 10:21:08 +0700","modified_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/22 10:21:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ta3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d5","asset_updated_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","asset_file_name":"ta3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46177,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144588,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:48:12 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:48:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_palio1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d4","asset_updated_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","asset_file_name":"palio1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46176,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73864,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:44:44 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:44:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ta2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d3","asset_updated_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","asset_file_name":"ta2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46175,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84740,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:42:53 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:43:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ta {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e42\u0e2d2","asset_updated_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","asset_file_name":"Ta.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46169,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73864,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 15:20:04 +0700","modified_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 15:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_lionair {"member_only_commentable":false,"description":"lionair","asset_updated_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","asset_file_name":"lionair.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4486,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/18 09:07:45 +0700","modified_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/18 09:07:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_diet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e34\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","asset_file_name":"diet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51478,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/04/11 16:18:48 +0700","modified_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/11 16:18:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kug5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e075","asset_updated_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","asset_file_name":"kug5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21685,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 14:00:43 +0700","modified_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 14:00:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kug4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e074","asset_updated_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","asset_file_name":"kug4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58018,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:57:21 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:57:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kug3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e073","asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","asset_file_name":"kug3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57752,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:56:52 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:57:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kug2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e072","asset_updated_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","asset_file_name":"kug2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45776,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49837,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:56:18 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:56:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_kug1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e31\u0e01\u0e41\u0e2e\u0e071","asset_updated_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","asset_file_name":"kug1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45775,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62409,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/28 13:55:53 +0700","modified_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/28 13:56:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_book2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","asset_file_name":"book2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116268,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/13 14:43:35 +0700","modified_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/13 14:43:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_p1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e381","asset_updated_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","asset_file_name":"p1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74486,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/05 16:17:48 +0700","modified_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/05 16:17:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_angry1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e42\u0e01\u0e23\u0e18","asset_updated_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","asset_file_name":"angry1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38119,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/04 22:13:29 +0700","modified_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 22:13:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_mango {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e14\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","asset_file_name":"mango.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32222,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","modified_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_garden3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e023","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","asset_file_name":"garden3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8922,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:52 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_garden2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e022","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","asset_file_name":"garden2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11223,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:28 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_garden1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e021","asset_updated_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","asset_file_name":"garden1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68412,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/12 14:13:01 +0700","modified_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/12 14:13:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_university {"member_only_commentable":false,"description":"10 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","asset_file_name":"university.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44694,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96185,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/01 20:02:26 +0700","modified_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/01 20:03:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bookfair1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","asset_file_name":"bookfair1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84644,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/02/01 19:34:44 +0700","modified_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/01 20:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_shoe2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e322","asset_updated_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","asset_file_name":"shoe2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44662,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49100,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/30 13:34:25 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_shoe1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e321","asset_updated_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","asset_file_name":"shoe1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44661,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8398,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/30 13:33:48 +0700","modified_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/30 14:03:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_money {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","asset_file_name":"money.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44581,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68577,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 22:18:58 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:19:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_chilly3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e013","asset_updated_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","asset_file_name":"chilly3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44580,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15314,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 22:02:22 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:06:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_chilly2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e012","asset_updated_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","asset_file_name":"chilly2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44579,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10843,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 21:58:39 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:06:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_chilly {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","asset_file_name":"chilly.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44578,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13019,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/26 21:54:28 +0700","modified_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/26 22:06:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_joan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e08\u0e23\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14","asset_updated_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","asset_file_name":"joan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44414,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17674,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/19 21:35:58 +0700","modified_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/19 21:36:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuket4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e214","asset_updated_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","asset_file_name":"phuket4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44409,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86341,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:46:07 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:46:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuket3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e213","asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","asset_file_name":"phuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44408,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68256,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:45:34 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e212","asset_updated_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","asset_file_name":"phuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44407,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103609,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:45:03 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuket1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e19\u0e211","asset_updated_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","asset_file_name":"phuket1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44406,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74345,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/18 20:44:28 +0700","modified_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/18 20:44:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_card {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e04\u0e2a","asset_updated_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","asset_file_name":"card.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44162,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268648,"media_folder_id":346,"created_at":"2014/01/01 15:32:35 +0700","modified_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/01/01 15:32:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newyear1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e481","asset_updated_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","asset_file_name":"newyear1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93042,"media_folder_id":346,"created_at":"2013/12/31 12:50:47 +0700","modified_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/31 12:50:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: