นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

หลัก > sikarase.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_tohuad3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad3.jpg","created_at":"2014/09/16 15:00:33 +0700","asset_updated_at":"2014/09/16 15:00:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/16 15:00:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e143","asset_file_size":43228,"modified_at":"2014/09/16 15:00:40 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48581,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tohuad2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad2.jpg","created_at":"2014/09/16 14:54:07 +0700","asset_updated_at":"2014/09/16 14:54:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/16 14:54:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e142","asset_file_size":35145,"modified_at":"2014/09/16 14:54:15 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48580,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tohuad1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Tohuad1.jpg","created_at":"2014/09/16 14:53:41 +0700","asset_updated_at":"2014/09/16 14:53:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/16 14:53:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2e\u0e27\u0e141","asset_file_size":50679,"modified_at":"2014/09/16 14:53:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48579,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_shoe {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shoe.jpg","created_at":"2014/09/16 10:00:06 +0700","asset_updated_at":"2014/09/16 10:00:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/16 10:00:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e14","asset_file_size":53939,"modified_at":"2014/09/16 10:00:13 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48578,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_yessirday {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"yessirday.jpg","created_at":"2014/09/15 13:32:51 +0700","asset_updated_at":"2014/09/15 13:32:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/09/15 13:33:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e07\u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35","asset_file_size":7966,"modified_at":"2014/09/15 13:33:01 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48546,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_graduate {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"graduate.jpg","created_at":"2014/08/28 16:20:33 +0700","asset_updated_at":"2014/08/28 16:20:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/28 16:20:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32","asset_file_size":123940,"modified_at":"2014/08/28 16:20:58 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":48195,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard17 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard17.jpg","created_at":"2014/08/15 16:32:25 +0700","asset_updated_at":"2014/08/15 16:32:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/15 17:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4919","asset_file_size":231023,"modified_at":"2014/08/15 17:03:23 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47918,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard18 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard18.jpg","created_at":"2014/08/15 16:31:54 +0700","asset_updated_at":"2014/08/15 16:31:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/15 17:03:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4918","asset_file_size":145928,"modified_at":"2014/08/15 17:03:17 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47917,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard07 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard07.jpg","created_at":"2014/08/13 16:35:22 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:35:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:35:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4917","asset_file_size":202259,"modified_at":"2014/08/13 16:35:28 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47881,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard06.jpg","created_at":"2014/08/13 16:34:08 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:34:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:34:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4916","asset_file_size":188675,"modified_at":"2014/08/13 16:34:14 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47880,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard05 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard05.jpg","created_at":"2014/08/13 16:33:45 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:33:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4915","asset_file_size":175613,"modified_at":"2014/08/13 16:33:55 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47879,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard02 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard02.jpg","created_at":"2014/08/13 16:33:21 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:33:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4914","asset_file_size":150252,"modified_at":"2014/08/13 16:33:32 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47878,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard01 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard01.jpg","created_at":"2014/08/13 16:33:02 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:33:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:33:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4913","asset_file_size":179391,"modified_at":"2014/08/13 16:33:16 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47877,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard16 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard16.jpg","created_at":"2014/08/13 16:30:45 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:30:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4910","asset_file_size":190051,"modified_at":"2014/08/13 16:30:56 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47876,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard13.jpg","created_at":"2014/08/13 16:30:20 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:30:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:31:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e4912","asset_file_size":231023,"modified_at":"2014/08/13 16:31:54 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47875,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard08 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard08.jpg","created_at":"2014/08/13 16:29:55 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:30:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e498","asset_file_size":175663,"modified_at":"2014/08/13 16:30:02 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard15 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard15.jpg","created_at":"2014/08/13 16:29:31 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:29:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e497","asset_file_size":261115,"modified_at":"2014/08/13 16:29:41 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47873,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard14 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard14.jpg","created_at":"2014/08/13 16:29:01 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:29:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:29:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e496","asset_file_size":161453,"modified_at":"2014/08/13 16:29:08 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard11.jpg","created_at":"2014/08/13 16:28:38 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:28:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:28:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e495","asset_file_size":197378,"modified_at":"2014/08/13 16:28:43 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard09 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard09.jpg","created_at":"2014/08/13 16:28:14 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:28:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:28:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e494","asset_file_size":131098,"modified_at":"2014/08/13 16:28:22 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47870,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_gard04 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"gard04.jpg","created_at":"2014/08/13 16:15:39 +0700","asset_updated_at":"2014/08/13 16:15:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/13 16:15:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e493","asset_file_size":248897,"modified_at":"2014/08/13 16:15:47 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47869,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_juice {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"juice.jpg","created_at":"2014/08/08 14:26:01 +0700","asset_updated_at":"2014/08/08 14:26:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/08 14:26:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e38\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e27","asset_file_size":32508,"modified_at":"2014/08/08 14:26:10 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47751,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_selfie {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"selfie.jpg","created_at":"2014/08/06 09:51:59 +0700","asset_updated_at":"2014/08/06 09:51:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/08/06 10:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1f\u0e35\u0e48","asset_file_size":168112,"modified_at":"2014/08/06 10:03:39 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47736,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nairu {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nairu.jpg","created_at":"2014/07/22 16:19:24 +0700","asset_updated_at":"2014/07/22 16:19:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/22 16:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e39","asset_file_size":63638,"modified_at":"2014/07/22 16:19:33 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47516,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_japen {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"japen.jpg","created_at":"2014/07/22 15:59:58 +0700","asset_updated_at":"2014/07/22 15:59:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/07/22 16:00:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d","asset_file_size":64704,"modified_at":"2014/07/22 16:00:04 +0700","media_folder_id":346,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":47515,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: