นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Main > sikarase.s

No folder found
  • Small_duck2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e072","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","asset_file_name":"duck2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52585,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119133,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:33 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_duck1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2e\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e071","asset_updated_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","asset_file_name":"duck1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52584,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133452,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/05/07 14:29:13 +0700","modified_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/07 14:29:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_taokua3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e273","asset_updated_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","asset_file_name":"taokua3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21600,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:59:18 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:59:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_taokua2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e272","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","asset_file_name":"taokua2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26105,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:58:54 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:58:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_taokua1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e49\u0e32\u0e04\u0e31\u0e48\u0e271","asset_updated_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","asset_file_name":"taokua1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52450,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22473,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:58:30 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:58:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_fire {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35\u0e20\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","asset_file_name":"fire.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202283,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/29 12:51:00 +0700","modified_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/29 12:51:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_porktee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b5","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","asset_file_name":"porktee5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56940,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:36:33 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:36:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_porktee4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b4","asset_updated_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","asset_file_name":"porktee4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10390,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:36:10 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:36:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_porktee3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e14\u0e15\u0e35\u0e4b3","asset_updated_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","asset_file_name":"porktee3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":52322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142025,"media_folder_id":346,"created_at":"2015/04/21 16:35:34 +0700","modified_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/04/21 16:35:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: