นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > siripan.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_picnik01 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:34 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:41:36 +0700","created_at":"2008/05/07 15:31:52 +0700","asset_file_name":"picnik01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":6257,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Ca href=\"http://www.picnik.com/\"\u003Ewww.picnik.com\u003C/a\u003E","modified_at":"2011/05/31 15:41:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35455,"group_member_commentable":false}
  • Small_uh1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:37:53 +0700","created_at":"2008/04/25 11:19:01 +0700","asset_file_name":"uh1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":6027,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"user health","modified_at":"2011/05/31 15:37:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":50889,"group_member_commentable":false}
  • {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:10 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:37:52 +0700","created_at":"2008/04/25 11:11:57 +0700","asset_file_name":"UserHealth-1.3-install.exe","asset_content_type":"application/octet-stream","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":6026,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Ca href=\"http://nix.csbnet.se/~slusken/userhealth/index.html\"\u003Ehttp://nix.csbnet.se/~slusken/userhealth/index.html\u003C/a\u003E ","modified_at":"2011/05/31 15:37:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":843863,"group_member_commentable":false}
  • Small_uh-tashbar {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:06 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:37:14 +0700","created_at":"2008/04/24 16:12:12 +0700","asset_file_name":"uh-tashbar.gif","asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5958,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"uh-pic01","modified_at":"2011/05/31 15:37:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":77192,"group_member_commentable":false}
  • Small_head-apple {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:02 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:36:28 +0700","created_at":"2008/04/22 11:59:59 +0700","asset_file_name":"head-apple.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5876,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"head","modified_at":"2011/05/31 15:36:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":26032,"group_member_commentable":false}
  • Small_head-4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:02 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:36:27 +0700","created_at":"2008/04/22 11:53:35 +0700","asset_file_name":"head-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5875,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"head4","modified_at":"2011/05/31 15:36:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":27487,"group_member_commentable":false}
  • Small_head-3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:02 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:36:27 +0700","created_at":"2008/04/22 11:26:28 +0700","asset_file_name":"head-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5874,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"head3","modified_at":"2011/05/31 15:36:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":37589,"group_member_commentable":false}
  • Small_head-2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:02 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:36:27 +0700","created_at":"2008/04/22 11:15:40 +0700","asset_file_name":"head-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5873,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"head2","modified_at":"2011/05/31 15:36:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":51975,"group_member_commentable":false}
  • Small_head-tip {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:32:02 +0700","updated_at":"2011/05/31 15:36:26 +0700","created_at":"2008/04/22 10:59:59 +0700","asset_file_name":"head-tip.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":5872,"deleted_at":null,"media_folder_id":225,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"head-tip","modified_at":"2011/05/31 15:36:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":28270,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: