นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

siriporn
Ico64
ศิริพร โจ อินทร์ทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานสาธารณูปการฯ กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > siriporn.i

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e46","asset_updated_at":"2013/06/18 12:13:08 +0700","asset_file_name":"page.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40705,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":248275,"media_folder_id":1519,"created_at":"2013/06/18 12:13:08 +0700","modified_at":"2013/06/18 12:13:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 12:13:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: