นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sirirat.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_untitled {"modified_at":"2014/06/16 15:03:26 +0700","id":47027,"asset_file_size":17158,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/06/16 14:42:32 +0700","comment_counter":0,"description":"squ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1465,"updated_at":"2014/06/16 15:03:26 +0700","asset_updated_at":"2014/06/16 14:42:32 +0700","asset_file_name":"Untitled.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_10333342_10203077803243638_8678400287785326922_o {"modified_at":"2014/06/16 14:33:11 +0700","id":47026,"asset_file_size":43398,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/06/16 14:33:06 +0700","comment_counter":0,"description":"re","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1465,"updated_at":"2014/06/16 14:33:11 +0700","asset_updated_at":"2014/06/16 14:33:06 +0700","asset_file_name":"10333342_10203077803243638_8678400287785326922_o.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_book_36 {"modified_at":"2014/04/30 17:06:07 +0700","id":46425,"asset_file_size":46380,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2014/04/30 17:06:06 +0700","comment_counter":0,"description":"Book","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1465,"updated_at":"2014/04/30 17:06:07 +0700","asset_updated_at":"2014/04/30 17:06:06 +0700","asset_file_name":"book_36.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_cc {"modified_at":"2013/11/15 23:49:27 +0700","id":43678,"asset_file_size":57110,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/15 23:49:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e321","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1465,"updated_at":"2013/11/15 23:49:27 +0700","asset_updated_at":"2013/11/15 23:49:24 +0700","asset_file_name":"cc.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dd {"modified_at":"2013/11/15 23:36:13 +0700","id":43676,"asset_file_size":59731,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/11/15 23:36:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1465,"updated_at":"2013/11/15 23:36:13 +0700","asset_updated_at":"2013/11/15 23:36:08 +0700","asset_file_name":"dd.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_9789743654251l {"modified_at":"2013/04/18 13:34:28 +0700","id":39478,"asset_file_size":16056,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2013/04/18 13:34:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1465,"updated_at":"2013/04/18 13:34:28 +0700","asset_updated_at":"2013/04/18 13:34:23 +0700","asset_file_name":"9789743654251L.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: