นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_w10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"W10.png","created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"w10","asset_file_size":54327,"modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63517,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_w7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"W7.png","created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"W7","asset_file_size":300045,"modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63516,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pr61 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"PR61.png","created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Class","asset_file_size":942860,"modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63515,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_zpana {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ZPana.jpg","created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Panasonic","asset_file_size":33973,"modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63514,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_zhp {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"ZHP.png","created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"ZHP.png","asset_file_size":214920,"modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":63513,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_screenshot {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"screenshot.144.png","created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HP Probook","asset_file_size":421527,"modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63512,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_screenshot {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"screenshot.140.png","created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"HP Elite Book","asset_file_size":327487,"modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63511,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_praajarn3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PraAjarn3.jpg","created_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_updated_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Phasuk","asset_file_size":221415,"modified_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63398,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.google-earth.kmz","asset_file_name":"Car.kmz","created_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","asset_updated_at":"2019/09/18 10:22:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e16\u0e08\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33","asset_file_size":712,"modified_at":"2019/09/18 10:22:05 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63161,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: