นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Smarn
Ico64
Smarn Sen Ngam
รองศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

หลัก > smarn.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_watcharin2 {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin2.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","asset_file_name":"Watcharin2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79362,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_watcharin {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","asset_file_name":"Watcharin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116082,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_w10 {"member_only_commentable":false,"description":"w10","asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_file_name":"W10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54327,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_w7 {"member_only_commentable":false,"description":"W7","asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","asset_file_name":"W7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300045,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pr61 {"member_only_commentable":false,"description":"Class","asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_file_name":"PR61.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":942860,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zpana {"member_only_commentable":false,"description":"Panasonic","asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_file_name":"ZPana.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33973,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_zhp {"member_only_commentable":false,"description":"ZHP.png","asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_file_name":"ZHP.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214920,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Probook","asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_file_name":"screenshot.144.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":421527,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Elite Book","asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_file_name":"screenshot.140.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":327487,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: