นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p12 {"asset_file_name":"P12.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:58:30 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p12","updated_at":"2015/08/13 12:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:58:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68839,"id":54300,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:58:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p11 {"asset_file_name":"P11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:57:44 +0700","media_folder_id":1233,"description":"P11","updated_at":"2015/08/13 12:57:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:57:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78859,"id":54299,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:57:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p10 {"asset_file_name":"P10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:56:52 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p10","updated_at":"2015/08/13 12:56:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:56:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":81011,"id":54298,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:56:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p9 {"asset_file_name":"P9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:56:01 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p9","updated_at":"2015/08/13 12:56:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:55:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83886,"id":54297,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:55:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p8 {"asset_file_name":"P8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:55:15 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p8","updated_at":"2015/08/13 12:55:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:55:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":89300,"id":54296,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:55:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p7 {"asset_file_name":"P7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:53:48 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p7","updated_at":"2015/08/13 12:53:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:53:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76150,"id":54295,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:53:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p6 {"asset_file_name":"P6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:49:27 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p6","updated_at":"2015/08/13 12:49:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:49:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65123,"id":54294,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:49:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p5 {"asset_file_name":"P5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:48:45 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p5","updated_at":"2015/08/13 12:48:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:48:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69138,"id":54293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:48:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_p4 {"asset_file_name":"P4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2015/08/13 12:47:29 +0700","media_folder_id":1233,"description":"p4","updated_at":"2015/08/13 12:47:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2015/08/13 12:47:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71970,"id":54292,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:47:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: