นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_p12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:58:25 +0700","id":54300,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P12.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:58:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:58:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:58:30 +0700","description":"p12","asset_file_size":68839}
 • Ico64_p11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:57:39 +0700","id":54299,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P11.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:57:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:57:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:57:44 +0700","description":"P11","asset_file_size":78859}
 • Ico64_p10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:56:51 +0700","id":54298,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P10.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:56:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:56:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:56:52 +0700","description":"p10","asset_file_size":81011}
 • Ico64_p9 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:55:58 +0700","id":54297,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P9.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:56:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:55:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:56:01 +0700","description":"p9","asset_file_size":83886}
 • Ico64_p8 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:55:09 +0700","id":54296,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P8.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:55:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:55:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:55:15 +0700","description":"p8","asset_file_size":89300}
 • Ico64_p7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:53:47 +0700","id":54295,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P7.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:53:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:53:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:53:48 +0700","description":"p7","asset_file_size":76150}
 • Ico64_p6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:49:21 +0700","id":54294,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P6.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:49:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:49:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:49:27 +0700","description":"p6","asset_file_size":65123}
 • Ico64_p5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:48:42 +0700","id":54293,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P5.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:48:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:48:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:48:45 +0700","description":"p5","asset_file_size":69138}
 • Ico64_p4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:47:27 +0700","id":54292,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P4.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:47:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:47:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:47:29 +0700","description":"p4","asset_file_size":71970}
 • Ico64_p3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:45:21 +0700","id":54291,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P3.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:45:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:45:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:45:22 +0700","description":"p3","asset_file_size":60775}
 • Ico64_p2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:44:32 +0700","id":54290,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P2.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:44:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:44:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:44:36 +0700","description":"p2","asset_file_size":85338}
 • Ico64_p1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:43:03 +0700","id":54289,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P1.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:43:05 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:43:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:43:05 +0700","description":"P1","asset_file_size":74301}
 • Ico64_dsc_65161 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/07 11:28:10 +0700","id":47296,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC_65161.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/07 12:03:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/07 11:28:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/07 12:03:15 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1940","asset_file_size":17961}
 • Ico64_sin12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/07 09:38:28 +0700","id":47293,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"sin12.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/07 11:03:22 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/07 09:38:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/07 11:03:22 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1935","asset_file_size":16704}
 • Ico64_dsc_6530 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 15:44:13 +0700","id":47203,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC_6530.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 16:03:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 15:44:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 16:03:37 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1918","asset_file_size":16704}
 • Ico64_dsc_6526 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 15:27:34 +0700","id":47202,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC_6526.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 15:27:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 15:27:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 15:27:50 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1912","asset_file_size":29456}
 • Ico64_1401773997706 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:46:00 +0700","id":47201,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"1401773997706.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 15:03:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 14:46:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 15:03:26 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e19 8","asset_file_size":25686}
 • Ico64_1401774019293 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:39:30 +0700","id":47200,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"1401774019293.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 14:39:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 14:39:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 14:39:37 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e196","asset_file_size":37887}
 • Ico64_dsc_6513 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:37:03 +0700","id":47199,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC_6513.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 14:37:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 14:37:15 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e194","asset_file_size":21547}
 • Ico64_1401773977975 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:33:59 +0700","id":47198,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"1401773977975.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 15:07:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 14:33:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 15:07:33 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e19 5","asset_file_size":32501}
 • Ico64_py-07 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:30:37 +0700","id":41484,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-07.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:30:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:30:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:30:41 +0700","description":"py-07","asset_file_size":107652}
 • Ico64_py-06 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:30:06 +0700","id":41483,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-06.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:30:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:30:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:30:14 +0700","description":"py-06","asset_file_size":164605}
 • Ico64_py-05 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:29:36 +0700","id":41482,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-05.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:29:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:29:45 +0700","description":"py-05","asset_file_size":104117}
 • Ico64_py-04 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:28:53 +0700","id":41480,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-04.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:28:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:28:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:28:58 +0700","description":"py-04","asset_file_size":108285}
 • Ico64_dsc07532 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:24:41 +0700","id":41479,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"DSC07532.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:24:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:24:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:24:45 +0700","description":"py-03","asset_file_size":274239}
 • Ico64_dsc07442 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:24:02 +0700","id":41478,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"DSC07442.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:24:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:24:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:24:04 +0700","description":"py-02","asset_file_size":232712}
 • Ico64_dsc00700 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:23:16 +0700","id":41477,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"DSC00700.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:23:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:23:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:23:20 +0700","description":"py-01","asset_file_size":191119}
 • Ico64_16 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28244,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"16.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:11:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","description":"16","asset_file_size":103556}
 • Ico64_15 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28243,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"15.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:10:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","description":"15","asset_file_size":131163}
 • Ico64_14 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28242,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"14.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:09:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","description":"14","asset_file_size":166098}
 • Ico64_13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28241,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:08:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","description":"13","asset_file_size":100835}
 • Ico64_12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28240,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:07:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","description":"12","asset_file_size":104526}
 • Ico64_11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28239,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:06:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","description":"11","asset_file_size":149529}
 • Ico64_005 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28200,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"005.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:42:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:59 +0700","description":"005","asset_file_size":148615}
 • Ico64_004 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28199,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"004.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:23:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:00 +0700","description":"004","asset_file_size":590779}
 • Ico64_003 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28198,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"003.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:20:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","description":"003","asset_file_size":95468}
ขนาดย่อ: