นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:58:25 +0700","id":54300,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P12.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:58:30 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:58:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:58:30 +0700","description":"p12","asset_file_size":68839}
  • Small_p11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:57:39 +0700","id":54299,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P11.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:57:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:57:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:57:44 +0700","description":"P11","asset_file_size":78859}
  • Small_p10 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:56:51 +0700","id":54298,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P10.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:56:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:56:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:56:52 +0700","description":"p10","asset_file_size":81011}
  • Small_p9 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:55:58 +0700","id":54297,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P9.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:56:01 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:55:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:56:01 +0700","description":"p9","asset_file_size":83886}
  • Small_p8 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:55:09 +0700","id":54296,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P8.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:55:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:55:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:55:15 +0700","description":"p8","asset_file_size":89300}
  • Small_p7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:53:47 +0700","id":54295,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P7.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:53:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:53:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:53:48 +0700","description":"p7","asset_file_size":76150}
  • Small_p6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:49:21 +0700","id":54294,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P6.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:49:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:49:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:49:27 +0700","description":"p6","asset_file_size":65123}
  • Small_p5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:48:42 +0700","id":54293,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P5.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:48:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:48:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:48:45 +0700","description":"p5","asset_file_size":69138}
  • Small_p4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:47:27 +0700","id":54292,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"P4.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2015/08/13 12:47:29 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2015/08/13 12:47:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2015/08/13 12:47:29 +0700","description":"p4","asset_file_size":71970}
ขนาดย่อ: