นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p3 {"created_at":"2015/08/13 12:45:21 +0700","asset_file_size":60775,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/13 12:45:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54291,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"p3","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:45:21 +0700","asset_file_name":"P3.JPG","updated_at":"2015/08/13 12:45:22 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_p2 {"created_at":"2015/08/13 12:44:32 +0700","asset_file_size":85338,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/13 12:44:36 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54290,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"p2","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:44:32 +0700","asset_file_name":"P2.JPG","updated_at":"2015/08/13 12:44:36 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_p1 {"created_at":"2015/08/13 12:43:03 +0700","asset_file_size":74301,"commentable":true,"modified_at":"2015/08/13 12:43:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":54289,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"P1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/08/13 12:43:03 +0700","asset_file_name":"P1.JPG","updated_at":"2015/08/13 12:43:05 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_65161 {"created_at":"2014/07/07 11:28:10 +0700","asset_file_size":17961,"commentable":true,"modified_at":"2014/07/07 12:03:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47296,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1940","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/07 11:28:10 +0700","asset_file_name":"DSC_65161.JPG","updated_at":"2014/07/07 12:03:15 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_sin12 {"created_at":"2014/07/07 09:38:28 +0700","asset_file_size":16704,"commentable":true,"modified_at":"2014/07/07 11:03:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47293,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1935","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/07 09:38:28 +0700","asset_file_name":"sin12.JPG","updated_at":"2014/07/07 11:03:22 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_6530 {"created_at":"2014/07/01 15:44:13 +0700","asset_file_size":16704,"commentable":true,"modified_at":"2014/07/01 16:03:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47203,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1918","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 15:44:13 +0700","asset_file_name":"DSC_6530.JPG","updated_at":"2014/07/01 16:03:37 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_dsc_6526 {"created_at":"2014/07/01 15:27:34 +0700","asset_file_size":29456,"commentable":true,"modified_at":"2014/07/01 15:27:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47202,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e1912","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 15:27:34 +0700","asset_file_name":"DSC_6526.JPG","updated_at":"2014/07/01 15:27:50 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_1401773997706 {"created_at":"2014/07/01 14:46:00 +0700","asset_file_size":25686,"commentable":true,"modified_at":"2014/07/01 15:03:26 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47201,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e19 8","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:46:00 +0700","asset_file_name":"1401773997706.jpg","updated_at":"2014/07/01 15:03:26 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
  • Small_1401774019293 {"created_at":"2014/07/01 14:39:30 +0700","asset_file_size":37887,"commentable":true,"modified_at":"2014/07/01 14:39:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":47200,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e34\u0e196","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:39:30 +0700","asset_file_name":"1401774019293.jpg","updated_at":"2014/07/01 14:39:37 +0700","media_folder_id":1233,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: