นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_6513 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:37:03 +0700","id":47199,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"DSC_6513.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 14:37:15 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 14:37:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 14:37:15 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e194","asset_file_size":21547}
  • Small_1401773977975 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/07/01 14:33:59 +0700","id":47198,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"1401773977975.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2014/07/01 15:07:33 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2014/07/01 14:33:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2014/07/01 15:07:33 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e19 5","asset_file_size":32501}
  • Small_py-07 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:30:37 +0700","id":41484,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-07.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:30:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:30:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:30:41 +0700","description":"py-07","asset_file_size":107652}
  • Small_py-06 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:30:06 +0700","id":41483,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-06.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:30:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:30:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:30:14 +0700","description":"py-06","asset_file_size":164605}
  • Small_py-05 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:29:36 +0700","id":41482,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-05.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:29:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:29:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:29:45 +0700","description":"py-05","asset_file_size":104117}
  • Small_py-04 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:28:53 +0700","id":41480,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"py-04.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:28:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:28:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:28:58 +0700","description":"py-04","asset_file_size":108285}
  • Small_dsc07532 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:24:41 +0700","id":41479,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"DSC07532.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:24:45 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:24:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:24:45 +0700","description":"py-03","asset_file_size":274239}
  • Small_dsc07442 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:24:02 +0700","id":41478,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"DSC07442.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:24:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:24:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:24:04 +0700","description":"py-02","asset_file_size":232712}
  • Small_dsc00700 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/19 10:23:16 +0700","id":41477,"media_folder_id":1233,"commentable":false,"asset_file_name":"DSC00700.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/19 10:23:20 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/19 10:23:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/19 10:23:20 +0700","description":"py-01","asset_file_size":191119}
ขนาดย่อ: