นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_16 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28244,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"16.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:11:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","description":"16","asset_file_size":103556}
  • Small_15 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28243,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"15.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:10:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","description":"15","asset_file_size":131163}
  • Small_14 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28242,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"14.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:09:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:13 +0700","description":"14","asset_file_size":166098}
  • Small_13 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28241,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"13.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:08:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","description":"13","asset_file_size":100835}
  • Small_12 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28240,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"12.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:07:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","description":"12","asset_file_size":104526}
  • Small_11 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","id":28239,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"11.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/12 15:06:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:12 +0700","description":"11","asset_file_size":149529}
  • Small_005 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28200,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"005.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:59 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:42:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:59 +0700","description":"005","asset_file_size":148615}
  • Small_004 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28199,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"004.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:00 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:23:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:40:00 +0700","description":"004","asset_file_size":590779}
  • Small_003 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28198,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"003.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:20:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","description":"003","asset_file_size":95468}
ขนาดย่อ: