นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

somjit.s srimai
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

หลัก > somjit.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_002 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:15 +0700","id":28197,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"002.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:18:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","description":"002","asset_file_size":124676}
  • Small_001 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:14 +0700","id":28196,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"001.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2011/05/11 10:16:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 19:39:58 +0700","description":"001","asset_file_size":98544}
  • Small_100_42541 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:57 +0700","id":18132,"media_folder_id":1233,"commentable":true,"asset_file_name":"100_42541.JPG","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 18:12:13 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2009/10/26 14:59:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 18:12:13 +0700","description":"42541","asset_file_size":365082}
ขนาดย่อ: