นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"commentable":true,"modified_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":14931,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","id":45989,"created_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","asset_file_name":"Retire.xlsx","updated_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","description":"Retire02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":136092,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","id":45963,"created_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","asset_file_name":"RetireCal.xlsx","updated_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","description":"RetireCal","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_retirecal01 {"commentable":true,"modified_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":82242,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45962,"created_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","asset_file_name":"RetireCal01.jpg","updated_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","description":"RetireCal01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_speak03 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":23696,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45171,"created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","asset_file_name":"Speak03.jpg","updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","description":"Speak03","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_speak02 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":10310,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45170,"created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","asset_file_name":"Speak02.jpg","updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","description":"Speak02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_speak01 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":77966,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45169,"created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","asset_file_name":"Speak01.jpg","updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","description":"Speak01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psucoop001 {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":107438,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":45027,"created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","description":"PSUCOOP001","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • {"commentable":true,"modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":15251,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","id":45026,"created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","description":"PSUCoopDividendExtra","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_sheetsize01 {"commentable":true,"modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","media_folder_id":788,"deleted_at":null,"asset_file_size":90074,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":44601,"created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","asset_file_name":"SheetSize01.jpg","updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","description":"SheetSize01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: