นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"Retire.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Retire02","created_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/09 14:46:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/09 14:46:51 +0700","id":45989,"asset_file_size":14931}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"RetireCal.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"RetireCal","created_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:17:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/08 15:17:49 +0700","id":45963,"asset_file_size":136092}
 • Tiny_retirecal01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"RetireCal01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"RetireCal01","created_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/04/08 15:10:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/04/08 15:10:47 +0700","id":45962,"asset_file_size":82242}
 • Tiny_speak03 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Speak03.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Speak03","created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","id":45171,"asset_file_size":23696}
 • Tiny_speak02 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Speak02.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Speak02","created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","id":45170,"asset_file_size":10310}
 • Tiny_speak01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Speak01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Speak01","created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","id":45169,"asset_file_size":77966}
 • Tiny_psucoop001 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCOOP001.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCOOP001","created_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/17 10:14:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/17 10:15:02 +0700","id":45027,"asset_file_size":107438}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"PSUCoopDividendExtra.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividendExtra","created_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/02/17 10:13:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/02/17 10:13:44 +0700","id":45026,"asset_file_size":15251}
 • Tiny_sheetsize01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"SheetSize01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"SheetSize01","created_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/28 09:09:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/28 09:09:24 +0700","id":44601,"asset_file_size":90074}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"ParaRubberSpacing.docx.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ParaRubberSpacing","created_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","id":44522,"asset_file_size":12380}
 • Tiny_pararubberspacing01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ParaRubberSpacing01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ParaRubberSpacing01","created_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","id":44521,"asset_file_size":46847}
 • Tiny_psucoop007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop007","created_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","id":44341,"asset_file_size":269108}
 • Tiny_psucoop006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop006","created_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","id":44339,"asset_file_size":269108}
 • Tiny_psucoop005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":5,"description":"PSUCoop005","created_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","id":44336,"asset_file_size":238898}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556_3.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend2556_3","created_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","id":44328,"asset_file_size":22388}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop2","created_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","id":44322,"asset_file_size":22810}
 • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend2556","created_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","id":44290,"asset_file_size":22830}
 • Tiny_psucoop01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop01","created_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","id":44289,"asset_file_size":97537}
 • Tiny_pararubbercost1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ParaRubberCost1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ParaRubberCost1","created_at":"2013/12/23 10:50:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/12/23 10:50:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/23 10:50:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/23 10:50:51 +0700","id":44106,"asset_file_size":176728}
 • Tiny_name1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"name1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"name1","created_at":"2013/12/13 14:26:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/12/13 14:26:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/12/13 14:26:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/12/13 14:26:07 +0700","id":44011,"asset_file_size":142610}
 • Tiny_columnseparat4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ColumnSeparat4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ColumnSeparat4","created_at":"2013/11/18 10:22:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/18 10:22:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/18 10:22:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/18 10:22:31 +0700","id":43690,"asset_file_size":122691}
 • Tiny_columnseparat3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ColumnSeparat3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ColumnSeparat3","created_at":"2013/11/18 10:21:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/18 10:21:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/18 10:21:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/18 10:21:38 +0700","id":43689,"asset_file_size":101972}
 • Tiny_columnseparat2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ColumnSeparat2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ColumnSeparat2","created_at":"2013/11/18 10:21:02 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/18 10:21:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/18 10:21:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/18 10:21:06 +0700","id":43688,"asset_file_size":95692}
 • Tiny_columnseparat1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ColumnSeparat1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ColumnSeparat1","created_at":"2013/11/18 10:20:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/18 10:20:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/18 10:20:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/18 10:20:21 +0700","id":43687,"asset_file_size":101296}
 • Tiny_columnseparat0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ColumnSeparat0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ColumnSeparat0","created_at":"2013/11/18 10:19:32 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/11/18 10:19:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/11/18 10:19:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/11/18 10:19:37 +0700","id":43686,"asset_file_size":147473}
ขนาดย่อ: