นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"ParaRubberSpacing.docx.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ParaRubberSpacing","created_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/24 09:19:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/24 09:19:25 +0700","id":44522,"asset_file_size":12380}
  • Small_pararubberspacing01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ParaRubberSpacing01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ParaRubberSpacing01","created_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/24 09:17:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/24 09:17:46 +0700","id":44521,"asset_file_size":46847}
  • Small_psucoop007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop007","created_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 20:04:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 20:04:55 +0700","id":44341,"asset_file_size":269108}
  • Small_psucoop006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop006","created_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:51:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 19:51:37 +0700","id":44339,"asset_file_size":269108}
  • Small_psucoop005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":5,"description":"PSUCoop005","created_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:39:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 19:39:52 +0700","id":44336,"asset_file_size":238898}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556_3.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend2556_3","created_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:16:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 19:16:55 +0700","id":44328,"asset_file_size":22388}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop2","created_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/16 14:42:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/16 14:42:17 +0700","id":44322,"asset_file_size":22810}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12","asset_file_name":"PSUCoopDividend2556.xlsm","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoopDividend2556","created_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/15 15:38:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/15 15:39:04 +0700","id":44290,"asset_file_size":22830}
  • Small_psucoop01 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUCoop01.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"PSUCoop01","created_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2014/01/15 15:36:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2014/01/15 15:37:08 +0700","id":44289,"asset_file_size":97537}
ขนาดย่อ: