นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_locked4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Locked4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Locked4","created_at":"2013/10/30 10:01:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/30 10:01:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/30 10:01:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/30 10:01:31 +0700","id":43463,"asset_file_size":139583}
  • Small_locked3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Locked3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Locked3","created_at":"2013/10/30 10:00:47 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/30 10:00:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/30 10:00:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/30 10:00:53 +0700","id":43462,"asset_file_size":56126}
  • Small_locked2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Locked2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Locked2","created_at":"2013/10/30 10:00:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/30 10:00:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/30 10:00:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/30 10:00:08 +0700","id":43461,"asset_file_size":72171}
  • Small_locked1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Locked1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Locked1","created_at":"2013/10/30 09:59:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/10/30 09:59:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/30 09:59:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/30 09:59:05 +0700","id":43460,"asset_file_size":108202}
  • Small_date_age001 {"asset_content_type":"image/x-png","asset_file_name":"Date_Age001.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Date_Age001","created_at":"2013/10/03 14:53:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2013/10/03 14:53:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/10/03 14:53:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/10/03 14:53:45 +0700","id":43066,"asset_file_size":81620}
  • Small_todayfunction1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"TodayFunction1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Today_Function01","created_at":"2013/09/11 08:56:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/09/11 08:56:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/09/11 08:56:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/09/11 08:56:14 +0700","id":42705,"asset_file_size":157442}
  • Small_bumnan2494_1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"bumnan2494_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"bumnan2494_1","created_at":"2013/08/22 14:19:19 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/22 14:19:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/22 14:19:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/22 14:19:23 +0700","id":42302,"asset_file_size":178604}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"Bumnan2494.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Bumnan2494","created_at":"2013/08/22 13:53:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/22 13:53:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/22 13:53:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/22 13:53:23 +0700","id":42301,"asset_file_size":13593}
  • Small_kumkom415 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom415.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom415","created_at":"2013/08/16 09:39:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/16 09:39:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 09:39:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 09:39:49 +0700","id":42160,"asset_file_size":122191}
ขนาดย่อ: