นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kumkom414 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom414.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom414","created_at":"2013/08/16 09:38:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/16 09:38:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 09:39:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 09:39:11 +0700","id":42159,"asset_file_size":101739}
  • Small_kumkom413 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom413.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom413","created_at":"2013/08/16 09:38:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/16 09:38:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 09:38:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 09:38:13 +0700","id":42158,"asset_file_size":107171}
  • Small_kumkom412 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom412.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom412","created_at":"2013/08/16 09:37:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/16 09:37:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 09:37:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 09:37:16 +0700","id":42157,"asset_file_size":106181}
  • Small_kumkom411 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Kumkom411.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom411","created_at":"2013/08/16 09:35:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/08/16 09:35:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/16 09:36:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/16 09:36:08 +0700","id":42156,"asset_file_size":113466}
  • Small_kumkom315 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom315.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom315","created_at":"2013/07/29 10:04:28 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 10:04:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 10:04:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 10:04:42 +0700","id":41713,"asset_file_size":96522}
  • Small_kumkom314 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom314.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom314","created_at":"2013/07/29 10:03:39 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 10:03:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 10:03:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 10:03:52 +0700","id":41712,"asset_file_size":108609}
  • Small_kumkom313 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom313.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom313","created_at":"2013/07/29 10:02:53 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 10:02:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 10:02:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 10:02:58 +0700","id":41711,"asset_file_size":100179}
  • Small_kumkom312 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom312.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom312","created_at":"2013/07/29 10:01:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 10:01:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 10:02:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 10:02:21 +0700","id":41710,"asset_file_size":110144}
  • Small_kumkom311 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Kumkom311.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Kumkom311","created_at":"2013/07/29 10:01:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/07/29 10:01:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/07/29 10:01:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/07/29 10:01:22 +0700","id":41709,"asset_file_size":81088}
ขนาดย่อ: