นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"ScrollBar.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"ScrollBar","created_at":"2013/06/10 14:05:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/10 14:05:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/10 14:05:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/10 14:05:26 +0700","id":40477,"asset_file_size":36078}
  • Small_daydat2556_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DayDat2556_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DayDat2556_2","created_at":"2013/06/10 14:01:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/10 14:01:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/10 14:01:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/10 14:01:05 +0700","id":40476,"asset_file_size":134529}
  • Small_daydat2556_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DayDat2556_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DayDat2556_1","created_at":"2013/06/10 14:00:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/10 14:00:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/10 14:00:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/10 14:00:08 +0700","id":40475,"asset_file_size":151247}
  • Small_dataanalysis4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataAnalysis4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataAnalysis4","created_at":"2013/06/04 11:16:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/04 11:16:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/04 11:16:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/04 11:16:29 +0700","id":40358,"asset_file_size":76817}
  • Small_dataanalysis3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataAnalysis3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataAnalysis3","created_at":"2013/06/04 11:15:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/04 11:15:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/04 11:15:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/04 11:15:45 +0700","id":40357,"asset_file_size":46925}
  • Small_dataanalysis2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataAnalysis2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataAnalysis2","created_at":"2013/06/04 11:14:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/04 11:14:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/04 11:14:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/04 11:14:44 +0700","id":40356,"asset_file_size":132915}
  • Small_dataanalysis1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DataAnalysis1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"DataAnalysis1","created_at":"2013/06/04 11:13:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/06/04 11:13:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/06/04 11:13:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/06/04 11:13:56 +0700","id":40355,"asset_file_size":94998}
  • {"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet","asset_file_name":"CalculatingPensions.xlsx","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"CalculatingPensions","created_at":"2013/05/02 10:21:48 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/05/02 10:21:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/02 10:21:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/02 10:21:51 +0700","id":39691,"asset_file_size":13403}
  • Small_bumnan2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Bumnan2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Bumnan2","created_at":"2013/05/02 10:20:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/05/02 10:20:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/05/02 10:20:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/05/02 10:20:17 +0700","id":39690,"asset_file_size":206517}
ขนาดย่อ: