นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เอสเค
Ico64
สมเกียรติ ทองรักษ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > somkiat.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bumnan2494 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"bumnan2494.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Bumnan2494","created_at":"2013/05/02 10:19:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/05/02 10:19:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/08/22 13:50:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/08/22 13:50:30 +0700","id":39689,"asset_file_size":165665}
  • Small_2multiply {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"2Multiply.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"2Multiply","created_at":"2013/04/29 09:35:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/29 09:35:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/29 09:35:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/29 09:35:54 +0700","id":39634,"asset_file_size":129717}
  • Small_autofill6 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"AutoFill6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"Autofill6","created_at":"2013/04/25 14:21:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/25 14:21:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/25 14:21:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/25 14:21:30 +0700","id":39583,"asset_file_size":207729}
  • Small_autofill5 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"AutoFill5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"AutoFill5","created_at":"2013/04/25 10:50:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/25 10:50:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/25 10:50:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/25 10:50:14 +0700","id":39569,"asset_file_size":62662}
  • Small_autofill4 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"AutoFill4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"AutoFill4","created_at":"2013/04/25 10:49:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/25 10:49:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/25 10:49:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/25 10:49:30 +0700","id":39568,"asset_file_size":135323}
  • Small_autofill3 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"AutoFill3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"AutoFill3","created_at":"2013/04/25 10:47:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/25 10:47:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/25 10:48:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/25 10:48:01 +0700","id":39567,"asset_file_size":57223}
  • Small_autofill2 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"AutoFill2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"AutoFill2","created_at":"2013/04/25 10:47:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/25 10:47:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/25 10:47:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/25 10:47:28 +0700","id":39566,"asset_file_size":62901}
  • Small_autofill1 {"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"AutoFill1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"AutoFill1","created_at":"2013/04/25 10:45:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/04/25 10:45:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/04/25 10:46:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/04/25 10:46:01 +0700","id":39565,"asset_file_size":62141}
  • Small_ifforyou12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IfForYou12.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":788,"visibility":2,"description":"If_for_You","created_at":"2013/02/09 20:01:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2013/02/09 20:01:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2013/02/09 20:01:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2013/02/09 20:01:45 +0700","id":38120,"asset_file_size":279235}
ขนาดย่อ: