นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > sompat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"cm14-1.html","visibility":null,"modified_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"text/plain","created_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":null,"id":3533,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":null,"deleted_at":null,"asset_processing":null,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"cm14-1_controller-1.swf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:10:39 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u003Cp\u003Efile \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:10:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","created_at":"2008/01/25 09:37:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60532,"id":3531,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"cm16.swf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:08:52 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u003Cp\u003Emultimedia \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 15:08:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","created_at":"2008/01/20 11:24:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23763667,"id":3293,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"cm15.swf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:34 +0700","media_folder_id":304,"description":"multimedia \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:07:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","created_at":"2008/01/18 09:03:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34295364,"id":3190,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • {"asset_file_name":"CM14-1.swf","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","media_folder_id":304,"description":"video \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","created_at":"2008/01/16 23:48:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2244912,"id":3149,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_lecture3 {"asset_file_name":"lecture3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/03 15:19:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4310,"id":2576,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_lecture2 {"asset_file_name":"lecture2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/03 15:18:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":4968,"id":2575,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_lecture1 {"asset_file_name":"lecture1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/03 15:18:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":3761,"id":2574,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_13_violin {"asset_file_name":"13_violin.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","media_folder_id":304,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2008/01/03 09:18:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2355,"id":2563,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: