นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sompat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":null,"id":3533,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"cm14-1.html","member_only_commentable":false,"updated_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","asset_processing":null,"asset_content_type":"text/plain","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2008/01/25 09:43:07 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":null}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:38 +0700","id":3531,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"cm14-1_controller-1.swf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:10:39 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/25 09:37:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:10:39 +0700","description":"\u003Cp\u003Efile \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","asset_file_size":60532}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:28 +0700","id":3293,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"cm16.swf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:08:52 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/20 11:24:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:08:52 +0700","description":"\u003Cp\u003Emultimedia \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u003C/p\u003E","asset_file_size":23763667}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:21 +0700","id":3190,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"cm15.swf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:34 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/18 09:03:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:34 +0700","description":"multimedia \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":34295364}
 • {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:29:18 +0700","id":3149,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"CM14-1.swf","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/16 23:48:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-shockwave-flash","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:07:14 +0700","description":"video \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2244912}
 • Ico64_lecture3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","id":2576,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"lecture3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 15:19:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:37 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":4310}
 • Ico64_lecture2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","id":2575,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"lecture2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 15:18:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":4968}
 • Ico64_lecture1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:49 +0700","id":2574,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"lecture1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 15:18:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:36 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":3761}
 • Ico64_13_violin {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2563,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_violin.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2355}
 • Ico64_13_viola {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2562,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_viola.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2734}
 • Ico64_13_ukelele {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2561,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_ukelele.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1657}
 • Ico64_13_maracas {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2560,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_maracas.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2114}
 • Ico64_13_mandolin {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2559,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_mandolin.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":3034}
 • Ico64_13_harp {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2558,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_harp.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1972}
 • Ico64_13_guiro {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2557,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_guiro.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1710}
 • Ico64_13_french_horn {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2556,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_french_horn.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":3019}
 • Ico64_13_contrabass {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2555,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_contrabass.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:16:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":4424}
 • Ico64_13_claves {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2554,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_claves.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:16:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1885}
 • Ico64_13_cello {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2553,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_cello.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:16:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2048}
 • Ico64_13_bassoon {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:47 +0700","id":2552,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_bassoon.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:16:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":3623}
 • Ico64_13_banjo {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:47 +0700","id":2551,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_banjo.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:15:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:23 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1559}
 • Ico64_12_drum_note {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:43 +0700","id":2515,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"12_drum_note.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:00:50 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/02 10:10:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:00:50 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2601}
 • Ico64_12_tab_guitar {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:43 +0700","id":2514,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"12_tab_guitar.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:00:48 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/02 10:10:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:00:48 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1679}
 • Ico64_picofme1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:43 +0700","id":2503,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"picofme1.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/31 22:29:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:00:41 +0700","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34","asset_file_size":39099}
 • Ico64_11_example_pic_1-8 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":2454,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"11_example_pic_1-8.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/28 14:17:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:44 +0700","description":"\u003Cfont\u003E\u0026nbsp;\u003C/font\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":59057}
 • Ico64_11_whole_rest {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":2448,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"11_whole_rest.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/28 13:30:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:42 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":183}
 • Ico64_11_half_rest {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":2447,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"11_half_rest.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:42 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/28 13:30:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:42 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":183}
 • Ico64_11_quarter_rest {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":2446,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"11_quarter_rest.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/28 13:30:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":196}
 • Ico64_11_8th_rest {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":2445,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"11_8th_rest.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/28 13:29:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":201}
 • Ico64_11_16th_rest {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:39 +0700","id":2444,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"11_16th_rest.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/28 13:29:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:41 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":204}
 • Ico64_pic {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","id":2437,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"pic.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:38 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/27 22:02:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:38 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":5648}
 • Ico64_picture_of_me {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","id":2436,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"picture_of_me.png","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/27 22:00:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:37 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":13481}
 • Ico64_clef_1-7 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","id":2435,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"clef_1-7.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:36 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/27 21:07:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:36 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a blog \u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_file_size":1139}
 • Ico64_pitch_on_staff_1-6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:38 +0700","id":2434,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"pitch_on_staff_1-6.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:59:35 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/27 21:06:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:59:35 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a blog \u0e14\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_file_size":1566}
 • Ico64_pic_1-5_staff_w_mid_c_and_hl {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:29 +0700","id":2233,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"pic_1-5_staff_w_mid_C_and_HL.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:56:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/25 15:36:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:56:24 +0700","description":"staff and higher and lower of middle C","asset_file_size":925}
 • Ico64_pic_1-4_staff_w_mid_c {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:29 +0700","id":2232,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"pic_1-4_staff_w_mid_C.gif","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 14:56:23 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2007/12/25 15:36:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:56:23 +0700","description":"staff and middle C","asset_file_size":301}
ขนาดย่อ: