นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนที่อยากจะไม่มีตัวตน
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > sompat.r

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_13_viola {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2562,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_viola.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:27 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2734}
  • Small_13_ukelele {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2561,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_ukelele.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1657}
  • Small_13_maracas {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2560,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_maracas.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:18:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":2114}
  • Small_13_mandolin {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2559,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_mandolin.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:26 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":3034}
  • Small_13_harp {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2558,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_harp.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1972}
  • Small_13_guiro {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2557,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_guiro.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1710}
  • Small_13_french_horn {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2556,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_french_horn.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:17:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:25 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":3019}
  • Small_13_contrabass {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2555,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_contrabass.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:16:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":4424}
  • Small_13_claves {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:48 +0700","id":2554,"media_folder_id":304,"commentable":true,"asset_file_name":"13_claves.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2008/01/03 09:16:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 15:01:24 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a","asset_file_size":1885}
ขนาดย่อ: